Sa oled siin

Panga maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet teatab, et kavandamisel on Vabariigi Valitsuse 1999. a määruse nr 155 „Panga maastikukaitseala ja Narva jõe kanjoni maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine” muutmine. Valminud on määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kus selgitatakse Panga maastikukaitseala kaitsekorra muutmise vajadust ja planeeritavaid muudatusi kaitsekorras.

Panga maastikukaitseala kavandatakse laiendada piirneva Küdema lahe hoiuala arvelt. Eelkõige on kaitseala laiendamise peamine eesmärk merele avatud pankrandade (1230) ja vanade loodusmetsade (9010*) parema kaitse tagamine. Merele avatud pankrandade paremaks kaitseks tuleb tagada sihtkaitsevööndi piiritlemisel piisav ja maastikus jälgitav puhvertsoon nii pangapealsel kui panga all. Kitsast sihtkaitsevööndi piiri tuleb laiendada maismaapoole, sest piir paikneb kohati astangu serval (st panga vertikaalne sein asub väljapool kaitseala piiri) või on sellest ainult 1–2 m kaugusel, mis ei ole piisav puhvertsoon arvestades panga arengut. Vanade loodusmetsade paremaks kaitseks tuleb need arvata kompaktse loogilise tervikuna piirnevalt Küdema lahe hoiualalt maastikukaitseala laiendusena sihtkaitsevööndisse. Muudetakse kaitseala kaitse-eesmärke, kaitsekorda, välispiiri ja tsoneeringut. Kaitsekorda muudetakse loodusväärtuste kaitseks ja vajadusest viia kaitsekord vastavusse kehtivate õigusaktidega. Kaitseala tsoneeringut ning kaitsekorda on vaja muuta, et paremini tagada haruldaste liikide ja looduskoosluste kaitset ning täita Eesti rahvusvahelisi kohustusi looduskaitse vallas.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema Panga maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamises. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse materjalidega saab tutvuda siinse teate allosas.

Põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited kaitseala kavandatava kaitse-eeskirja muutmise kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti aadressil Tallinna 22, Kuressaare, 93819 Saare maakond või info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 24.05.2021. 

Kui Te hiljemalt 24.05.2021 ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitanud, arvestame, et olete meie esitatud Panga maastikukaitseala kaitsekorra muutmise kavatsuse ettepanekuga nõus.

Pärast avalikustamist esitatakse väljatöötamise kavatsus 2021. a teises pooles keskkonnaministrile määruse „Panga maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmise menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada ka menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

Lisainfo: Gunnar Raun, tel 5688 7157, gunnar.raun@keskkonnaamet.ee

Väljatöötamise kavatsusega saate tutvuda SIIN (1.88 MB, PDF)

Panga maastikukaitseala planeeritavad kaardikihid MapInfo formaadis on allalaetavad SIIT (17.21 KB, ZIP)
Küdema lahe hoiuala planeeritavad kaardikihid MapInfo formaadis on allalaetavad SIIT (19.38 KB, ZIP)

Panga pank. Foto: Gunnar Raun

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.