Sa oled siin

Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet tutvustab uut Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskirja ja ootab selle koostamisel kaasa rääkima. 

Keskkonnaministri 17. aprilli 2020. aasta käskkirjaga nr 185 on algatatud määruse „Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri“ menetlus. Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Praegu kehtiv Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri on kinnitatud 2002. aastal Vabariigi Valitsuse määrusega nr 334 eesmärgiga kaitsta piirkonda kui väga mitmekesiste loodusväärtustega mosaiikset märgalakompleksi. Kaitseala laiendatakse piirneva Siiksaare-Oessaare hoiuala arvelt, mis moodustati 2006. aastal Vabariigi Valitsuse määrusega nr 176 (Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas). Seega ei võeta määrusega kaitse alla uut ala, vaid Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskirja muudetakse ning alale lisatakse Siiksaare-Oessaare hoiuala territoorium.

Kaitse-eeskirja eelnõu dokumentide avalik väljapanek toimus ajavahemikus 18.01.2021 kuni 01.03.2021, mil ootasime põhjendatud ettepanekuid ning kutsusime aktiivselt osalema avalikustatava määruse menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline. 

Oma põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited sai esitada kirjalikult Keskkonnaameti e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee kuni 01.03.2021 a. Kui nimetatud tähtajaks ei ole Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et olete nimetatud eelnõuga nõus. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. aastal.  

Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu avalik arutelu toimus veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel 5. aprillil 2021. aastal kell 15.00, kus käsitleti laekunud küsimusi ja ettepanekuid, tutvustati Keskkonnaameti seisukohti neile ja selgitati menetluse edasist käiku. Viiruse COVID-19 laiema leviku tõttu ei olnud võimalik avalikku arutelu korraldada Sandla Kultuurimajas. Kui kevad-suvisel perioodil piirangud seoses viiruse COVID-19 levikuga leevenevad ja taas on võimalik korraldada kokkusaamisi, siis on võimalik korraldada lisaarutelu.

Avaliku arutelu ettekannet saab vaadata SIIN (PDF)
Avalikku arutelu saab järelvaadata SIIN

Lisateave- ja materjalid

Peamised muudatused Laidevahe looduskaitseala kaitsekorras on koondatud memosse, millega saab tutvuda SIIN (721.41 KB, PDF).

Kinnistute paiknemist looduskaitseala suhtes ja kinnistutele planeeritud tsoneeringut saab vaadata kaardimaterjalilt, sh kasutada veebipõhist kaardirakendust, mis on kättesaadav sellel lingil: https://keskkonnaamet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=34112441dc4b4f45b98be468f220d477

Kaardirakenduse kasutamisest:

  • Kaardirakenduse avakuval kuvatakse eelnõu kaardikihid.
  • Paremal üleval nurgas legendi ikoonile klõpsates ilmub rippmenüü, kus on kirjas, millisele värvile vastab milline eelnõu vöönd.
  • Kaardirakenduse kaardikihte saab sisse- ja välja lülitada kihiloendis, seal on võimalik sisse lülitada ka katastriüksuste kaardikiht.
  • Otsingumootori abil saab otsida kinnistuid katastritunnuse ja kinnistu nime järgi. Lisaks sellele saab otsida ka kaitsevööndeid nende nime järgi, kuid piiranguvööndi ja sihtkaitsevööndi nime asemel kasutada lühendeid vastavalt pv ja skv (nt Sandla-Silma skv).
  • Kaarti saab suurendada ja vähendada vastavalt soovile hiire rullikuga või vasakust nurgast vajutades vastavalt + või -. 
  • Vasaku hiireklõpsuga ilmub kaardile hüpikaken vööndi ja/või katastri teabega. 
  • Selleks, et eelnõu piirangu- ja sihtkaitsevööndi pindalalisi muudatusi võrrelda praegu kehtivate vööndite ning hoiualaga on avakuval võrdlus vidin. Vidina kasutamiseks tuleb kihiloendi rippmenüüst aktiivseks teha lisaks eelnõu vöönditele praegu kehtivad vööndid, mis algavad kõik sõnaga „kehtiv“. Vidinat kasutades on alati rullitav kiht kehtivate kaardikihtidega ja teistes toonides (oranš on piiranguvöönd, roheline on sihtkaitsevöönd, kärtsroosa on hoiuala ning kehtivat Laidevahe LKA välispiiri tähistab punane joon). Kui rullitav kiht on aktiivne, siis on võimalik ka legendi ikooni alt värvide tähendused leida.
  • Avakuval on olemas ka mõõtmis vidin, mida saab kasutada vahemaade ja pindalade mõõtmiseks. Need tuleb kaardile hiireklõpsuga moodustada.
  • Kui viibid looduses ja soovid teada, mis vööndil parasjagu asud, siis ava nutitelefoni kaudu kaardirakendus ja vajuta „minu asukoha“ vidina ikoonile, mis töötab siis kui sul on telefonis GPS sisse lülitatud.

Kaitse-eeskirja eelnõu materjalid:
Kaitse-eeskirja eelnõu (314.96 KB, PDF)
Kaitse-eeskirja eelnõu seletuskiri (653.56 KB, PDF)
Kaitseala kaart (1.72 MB, PNG)

Lisainfo: Mirjam Vaan, looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist tel 56858391, e-post mirjam.vaan@keskkonnaamet.ee.

Kahkjaspunased sõrmkäpad rannaniidul. Foto: Mirjam Vaan​​​

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.