Sa oled siin

Klienditeenindus ja kohtumised COVID-19 ajal

Muudatused Keskkonnaameti teenustes viiruse levimise ajal. Kõik meie teenused toimivad – võimalusel kasutage e-teenuseid (vaata loetelu).

Kui soovite spetsialistiga kohtuda kontoris, siis palun leppige kohtumine eelnevalt kokku. Selleks pöörduge palun vastava valdkonna spetsialisti poole või helistage klienditoe numbril 662 5999.

Palume arvestada võimalusega, et viirusest tingitud piirangute tõttu ei pruugi kontaktkohtumised alati sobida. Võimalusel palume kokku leppida kohtumine videokõne vahendusel.

Keskkonnareostusest ja keskkonnaalasest rikkumisest teavitage palun riigiinfo telefonil 1247.

Paberdokumendid (sh taotlused) jätke postkasti.

 

  • Kalastuskaardi taotlusi saab esitada internetis aadressil www.pilet.ee. Vajadusel saab telefoni teel meie spetsialistilt nõu küsida. Rohkem teavet leiad siit.
  • Kaitstavatel aladel tegutsemise ja kaitsealuste- ning võõrliikidega seotud lubade taotlusi saab esitada e-kirja teel.
  • Paberkandjal metsateatisi me kontorites vastu ei võta ega väljasta, neid on võimalik esitada posti teel. Elektrooniliselt esitatud metsateatistega toimub kõik vanaviisi, see viis on ka ohutum ja mugavam.
  • Maahoolduse teenused, sh taastamistööde aktide koostamine ja välitööd jätkuvad, kuid vahetut suhtlust ja nõustamist maahooldajate/lepingupartneritega ei toimu. Nõustamine ja tööde tulemustest teavitamine toimub telefoni või e-kirja teel.
  • Keskkonnakaitselubade taotlusi, keskkonnatasu deklaratsioone, omaseire tulemusi ja aastaaruandeid saab esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
  • Vedelsõnniku laotusplaane ja teatisi veekaitsevööndis karjatamise kohta saab esitada Veeveebis.
  • Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemisluba saab taotleda majandustegevuse registris.
  • Registreerimistoiminguid FOKA registrisse on võimalik sisestada e-Keskkonnaametis kasutades teenust „Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete haldamine ja käitlustoimingute registreerimine“.
  • Kiirgusvaldkonna teenuste, sh laboratoorsete analüüside, kiirgusohutushinnangute jm teostamine jätkub. Vahetut suhtlust ja nõustamist teenuse osutajatega ei toimu. Tellimuste esitamine, proovide saatmine ning nende tulemustest teavitamine toimub e-kirja või posti teel. Laboratoorsete analüüside teostamiseks kohale toodud proovid tuleb jätta Kopli 76 pääslasse.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.