Keskkonnaameti tutvustus

Keskkonnaamet on valitsusasutus, mis tegutseb Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas. Meie ülesanne on viia ellu Eesti riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ning kontrollida looduskeskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide täitmist. Samuti osaleme keskkonnavaldkonda reguleerivate õigusaktide ja teiste ametlike dokumentide väljatöötamises ning täiustamises. Tutvu Keskkonnaameti põhimäärusega (PDF).


„Keskkonnaamet on kliendikeskne ja väärtuspõhine organisatsioon, kelle ülesanne on arvestada ja tasakaalustada looduse ning ühiskonna eri huvigruppide huve. Oleme teadmuspõhine organisatsioon, kelle peamine vara on meie nutikad ja professionaalsed inimesed. Meie põhiväärtused on usaldusväärsus, hoolivus, tulemuslikkus ja koostöötahe.“

 Riho Kuppart, Keskkonnaameti peadirektor


Meie tegevusväli on väga lai. See ulatub kalapüügi või jäätmekäitluse lubade andmisest kuni loodusväärtuste kaitse alla võtmise, keskkonnatasude deklareerimise ning keskkonnaharidusprogrammide pakkumiseni. Selliseid avalikke teenuseid on kokku 65. Meie kliendid on nii eraisikud kui ka ettevõtted ja kohalikud omavalitsused ning paljusid avalikke teenuseid osutame me riigi või ühiskonna heaks selle laiemas tähenduses.

Keskkonnaamet asub hajali üle Eesti – kokku on meil 33 kontorit eri Eestimaa nurkades. Meie 551 teenistujat seisavad iga päev keskkonna hea käekäigu eest.

Meie töötajate keskmine staaž on 11 aastat, pikim staaž 40 aastat. 2020. a esimese 9 kuul oli keskmine vabatahtlik voolavus 4,7.

Oma inimestel võimaldame töötada võimalikult kodu lähedal ja kui vaja, siis kodukontorist. Oleme osavad kaugtöö tegijad ja peame e-kanalite kaudu omavahel sidet iga päev. Suur osa meie teenustestki on mugavalt elektrooniliselt kättesaadavad.

Keskkonnaameti 2021. aasta eelarve on ligikaudu 18,3 miljonit eurot, sellele lisanduvad sihtfinantseeritavad projektitoetused ja investeeringud.

Keskkonnaameti juhtimine

Keskkonnaameti teenused jagunevad kolme põhivaldkonna vahel, mida juhivad peadirektori asetäitjad.


 Riho Kuppart
peadirektor


Erik Kosenkranius
peadirektori asetäitja
keskkonnakasutuse valdkond


Leelo Kukk
peadirektori asetäitja
eluslooduse valdkond


Olav Avarsalu
peadirektori asetäitja
järelevalve valdkond
 

Kairi Rikko
haldusosakonna juhataja

Aivar Viinapuu
strateegia-
ja analüüsiosakonna juhataja

Kristina Kurm
keskkonnahariduse ja
kommunikatsiooni osakonna juhataja

Kristi Pukk
klienditeenindus-
ja personaliosakonna juhataja

Keskkonnaameti laiendatud juhtkonda (26 liiget) kuuluvad lisaks peadirektorile ja peadirektori asetäitjatele ka osakondade juhatajad, kvaliteedijuht, sisekontrolli juht, kliima- ja kiirgusosakonna nõunik (kriisijuhtimise küsimused), klienditeeninduse juht, finantsjuht ja peaanalüütik.
 

Struktuur

Keskkonnaamet loodi 1. jaanuaril 2021 endise Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühinemisel. Loe selle kohta lähemalt ühendameti loomise lehelt.

 

Asume üle Eesti

Kõik Keskkonnaametiga seotud uuringud leiab dokumendiregistrist. Keskkonnaameti teenuste valdkondadega seotud õigusaktid ja juhised on leitavad valdkondade rubriikidest. Kõik Eesti Vabariigi õigusaktid on leitavad Riigi Teatajast.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.