Sa oled siin

Käntu-Kastja looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirja avalik väljapanek

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 18. märtsi 2020. aasta käskkirjaga nr 127 on algatatud Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 59 „Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas“, Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 175 „Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas“ ja keskkonnaministri 03. juuli 2006. a määruse nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmise ja Käntu-Kastja looduskaitseala moodustamise eelnõu menetlus (edaspidi ka eelnõu), mida viib läbi Keskkonnaamet.

Määruse eelnõu järgi moodustatakse olemasoleva Käntu-Kastja hoiuala ja Üdruma Suur-konnakotka püsielupaiga alusel ühine Käntu-Kastja looduskaitseala ning muudetakse kaitse-eesmärke ja kaitsekorda. Muudatused on vajalikud haruldaste, ohustatud ja kaitsealuste liikide ning Euroopas väärtustatud elupaigatüüpide tõhusama kaitse tagamiseks, samuti maastikuilme ja kultuuripärandi säilimiseks.

Kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav avalik väljapanek toimub ajavahemikul 10. mai kuni 22. juuni 2021.

Järgnevalt tutvustame avalikku väljapanekut ja selle raames toimuvat ning materjalidega tutvumise võimalusi.

 

Eelnõu materjalid:

  • Keskkonnaameti kodulehel (siinse teate allosas) on üleval kõik eelnõusse puutuvad materjalid. Kodulehte uuendatakse jooksvalt ja sinna pannakse ülesse kõik olulised teated avaliku väljapaneku kohta sh muudatused, mis võivad ette tulla lähtuvalt riigis kehtivast olukorrast seoses viiruse covid-19 levikuga. 
  • Eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda paberkandjal avaliku väljapaneku perioodil eelneval kokkuleppel Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu), Matsalu rahvuspargi külastuskuses Penijõe mõisas (Penijõe, Pärnu maakond), Lääneranna vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn), Lääne-Nigula vallvalitsuses (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik) ja Märjamaa vallavalitsuses (Tehnika 11, Märjamaa).
  • Veebipõhine kaardirakendus asub SIIN. Kaardirakendus võimaldab katastritunnuse järgi kinnistuid otsida ja võrrelda kehtivat ning planeeritavat piiri.
 

Planeeritud kohtumised:

  • Eelnõu tutvustamiseks toimus infopäev 3. juunil kell 15:00 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Infopäeval tutvustati planeeritud muudatusi võrreldes kehtiva kaitsekorraga. Infopäeva salvestust saab järelvaadata SIIN.
  • Individuaalsed kohtumised maaomanikele, kes soovivad arutada enda kinnistusse puutuvat toimuvad vaid eelnevalt kokkulepitud aegadel. Selleks võtta ühendust kaitse planeerimise osakonna spetsialisti Kirsi Loidega (e-post kirsi.loide@keskkonnaamet.ee, tel 5682 2032).
  • Kui viiruse COVID-19 levikust tulenev olukord võimaldab, siis toimub määruse eelnõu avalik arutelu Penijõe mõisas 16. augustil 2021 kell 15:00. Avalikul arutelul tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja ettepanekute põhjal tehtud muudatusi.

    Arutelul osalemiseks palume ennast registreerida SIIN. Registreerimisvormi palume lisada kindlasti osaleja lahtrisse NIMI ja KONTAKT, et vajadusel teatada koosoleku toimumise koha või aja muudatustest.
 

Parandusettepanekud ja vastuväited Kätnu-Kastja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada avalikustamise perioodil (10.05.2021 – 22.06.2021) kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Roheline, 64 Pärnu). Kui Te ei ole hiljemalt 22. juuni 2021 parandusettepanekuid või vastuväiteid esitanud, arvestame, et olete meie esitatud määruse eelnõu ettepanekutega nõus.

Peale avaliku väljapaneku perioodi analüüsitakse laekunud ettepanekuid ja vastatakse kõigile ettepanekutele kirjalikult. Kui avaliku väljapaneku või avaliku arutelu tulemusena muutuvad oluliselt eelnõu põhiseisukohad, siis arutatakse muudatused neid puudutavate huvigruppidega uuesti läbi.

NB! Kui viirusest covid-19 tulenevatel põhjustel riigis olukord ja käitumisjuhised muutuvad, mis mõjutavad eelnõu avalikustamise protsessi (nt kohtumiste ja avaliku arutelu toimumist), siis ilmub sellekohane teade siia.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume osalema kaitse-eeskirja moodustamise menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Avalikku väljapanekut ja eelnõu menetlust koordineerib kaitse planeerimise osakonna spetsialistilt Kirsi Loide (e-post kirsi.loide@keskkonnaamet.ee, tel 5682 2032).

 

Materjalid:

Käntu-Kastja looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu (388.72 KB, PDF)
Käntu-Kastja looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu seletuskiri (485.33 KB, PDF)
Kaitseala kaart (2.52 MB, PNG)

Püsielupaiga määruse „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmise eelnõu (268.23 KB, PDF)
Püsielupaiga määruse seletuskiri  (517.56 KB, PDF)

Kaitseala kaardikihid MapInfo formaadis on allalaetavad SIIT (22.5 KB, ZIP)

Foto: Renno Nellis

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.