Sa oled siin

Rikkumised ja statistika

Keskkonna ja loodusressursside kaitseks on kehtestatud seadused ja normatiivid, näiteks reguleerib metsaseadus metsamajandamisega seotud küsimusi, kalapüügiseadus sätestab kalapüüginõuded jne. Kui keegi rikub oma tegevusega seaduses ettenähtud norme, on tegu seaduserikkumisega. 

Mis on rikkumine? 

Rikkumine on õigusvastane tegevus. Näiteks kui keegi viib oma majapidamises tekkinud jäätmed loodusesse või põletab jäätmeid, on tegu jäätmeseaduse rikkumisega. Jäätmeid tuleb käidelda ettenähtud viisil. Selleks on meil korraldatud jäätmevedu, on jäätmejaamad, kuhu saab anda ohtlikke jäätmeid. 

Rikkumised jagunevad raskusastmelt:

  • väärtegudeks ja
  • kuritegudeks.

Kui rikkumisega tekitatakse oluline keskkonnakahju (rahalises väljenduses üle 4000 euro), liigitub rikkumine juba keskkonnakuriteoks. 

Jäätmed looduses on endiselt tõsine probleem. Foto: Järelevalve osakonna fotokogu

 

Rikkumise menetlus

Keskkonnaamet menetleb nii keskkonnaalaseid väärtegusid kui ka kuritegusid. Kuritegude menetlemine toimub prokuratuuri juhtimisel.
Menetluse käik ja toimingud sõltuvad menetluse liigist. Väärtegude puhul saab menetluse läbi viia kiir- või üldmenetlusena.

Kiirmenetlust rakendatakse juhul, kui asjaolud on kohe selged ja need ei vaja täiendavat uurimist, näiteks kalastaja ei ole tasunud harrastuskalapüügiõiguse tasu ja selle tuvastamiseks ei ole vaja täiendavaid päringuid sooritada. 

Kui asjaolud vajavad täpsustamist, järgneb üldmenetlus. Kõigepealt tehakse sündmuskoha vaatlus, võetakse asjaosalistelt ja tunnistajatelt ütlused, küsitakse ettevõtetelt ja organisatsioonidelt vajalikke andmeid, mõnel juhul on vajalik ekspertiis. Need toimingud võtavad omajagu aega, sest päringute ja andmete küsimisel peab jätma vastamiseks mõistliku aja. 

Väärteootsuse rahatrahviga karistamise osas teeb Keskkonnaamet, kui on vajalik aresti kohaldamine, saadab Keskkonnaamet väärteoasja otsuse tegemiseks maakohtule.

 

Kriminaalmenetlus on kõige karmim menetlusliik. See võimaldab rakendada sundi, pidada kinni kuriteos kahtlustatavaid ning koguda tõendeid erinevate toimingutega alates ülekuulamisest kuni läbiotsimiseni. 

Kriminaalasja uurimine toimub prokuratuuri juhtimisel ja otsuse langetab kohus.

Haldusmenetlus viiakse läbi millegi kordategemiseks ja olukorra seadusega vastavusse viimiseks, näiteks tehakse ettekirjutus ebaseadusliku ehitise likvideerimiseks.

Kui adressaat ei täida ettekirjutust nõutaval viisil ja nõutavaks tähtajaks, saab määrata sunniraha, seni kuni ettekirjutus on täidetud. Võimalus on ka lasta asi korda teha asendustäitmise korras ja nõuda ettekirjutuse adressaadilt kulude hüvitamist.

 

Järelevalve statistika

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.