Vee erikasutuse keskkonnaluba

Alates 1. jaanuarist 2020 esitatakse vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) taotlus keskkonnalubade infosüsteemi KOTKAS.

KOTKAS infosüsteemi esmakordsel sisenemisel tuleb esmalt juhatuse liikme(te)l sõlmida kasutusleping. Selleks siseneda liikme(te)l  ID-kaardi või mobiil-ID-ga keskkonda, valida sealt ettevõtte nimi, kelle seadusjärgse esindajana (esindusõigusi kontrollitakse äriregistrist) toimetada soovitakse ning allkirjastada infosüsteemi kasutamise tingimuste nõusolek (kasutusleping). Kasutuslepingu sõlmimist küsib süsteem automaatselt peale rolli valiku tegemist.

Pärast kasutuslepingu sõlmimist on võimalik asuda vee erikasutuseks väljastatava keskkonnaloa taotlust esitama.

Kui juhatuse liige soovib volitada teist isikut edaspidi toimetama infosüsteemis, tuleb koostada vastav volitus. Selleks klõpsata TÖÖLAUD > Volitused või ka Halda volitusi > Lisa uus volitus. Volitus(t)e lisamise järgselt on võimalik asuda volitatud isikul  taotlust esitama.

Keskkonnaluba vee erikasutuseks (veeluba) on kiritõend tegevuse lubamiseks, mida on vaja alates 01.10.2019 kui:

 • võetakse pinnavett, sealhulgas jääd, enam kui 30 kuupmeetrit ööpäevas;
 • võetakse põhjavett rohkem kui 150 kuupmeetrit kuus või rohkem kui 10 kuupmeetrit ööpäevas;
 • võetakse mineraalvett;
 • juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett;
 • juhitakse heide otse põhjavette;
 •  juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile;
 •  paisutatakse veekogu või kasutatakse hüdroenergiat;
 •  süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga alates 
  100 kuupmeetrist;
 •  juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett;
 •  paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist;
 • kaadatakse mahuga alates 100 kuupmeetrist;
 • põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi;
 •  toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont või kui regulaarselt lastitakse või lossitakse laeva tuules lenduvate puistekaupadega, välja arvatud juhul, kui seda tehakse suletud süsteemi kasutades;
 • veekogu puhastamiseks kasutatakse kemikaale, välja arvatud juhul, kui sellega ei muudeta oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi;
 •  arendatakse vesiviljelust toodangu juurdekasvuga rohkem kui üks tonn aastas;
 •  rajatakse üle ühe hektari või likvideeritakse üle 0,1 hektari suuruse pindalaga seisuveekogu või märgala, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv veekogu;
 •  muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu, pinnaveekogumiga hõlmamata loodusliku järve või üle ühe hektari suuruse veepeegli pindalaga tehisjärve kaldajoont, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv või muudetav veekogu;
 •  muudetakse oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi omadusi, veekogu bioloogilisi omadusi või veerežiimi.

Kui isikul on varasemalt olemas vee erikasutusluba tegevuseks, milleks alates 01.10.2019 veeluba enam olema ei pea, kuid millega kaasneb registreerimise kohustus, võib ta esitada Keskkonnaametile taotluse selle kehtetuks tunnistamiseks ja vastava tegevuse registreerimiseks.

Foto: Elina LeinerFoto: Elina Leiner                             

                         

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.