Pinnavee operatiivseire

Vesikondade veeseireprogrammist (2016-2021) lähtuvalt teostatakse operatiivseiret täiendusena ülevaateseirele, et täpsustada veekogude seisundit ja sellele avalduva surve põhjuseid ning hinnata rakendatud meetmete tõhusust. Keskkonnaamet on pinnavee operatiivseire programmi vastutavaks koostajaks.

Operatiivseire programmi koostamisel lähtutakse eelkõige pinnaveekogumite seisundi vahehinnangutest, vesikondade veemajanduskavade meetmeprogrammide rakendamise tegevuskavadest ning kogumile mõju avaldavatest punkt- ja hajuskoormusallikatest.

Operatiivseire eesmärgi saab üldjoontes jaotada kaheks:  

rakendatud meetmete tõhususe hindamine sh kalapääsud, keskkonnalubadega kehtestatud nõuete kontroll (reoveepuhastite heitvee väljalaskmete meetmete tõhususe seire);

kesises, halvas ja väga halvas seisundis kogumite seisundite parendamise ettepanekuteks sisendi saamine (seiretulemustele tuginedes ettepanekute tegemine seisundi parendamise meetmete kavandamiseks) ja koormusallikate mõju väljaselgitamine.

Töö teostamise objektid/valdkonnad:

  • kalapääsud;
  • reoveepuhastid ja nende suublad;
  • keskkonnaloa kontroll (pisteline kontroll maakondade kaupa);
  • kogumite mittehea seisundi põhjustaja väljaselgitamine potentsiaalse reostaja olemasolul.

Loe lisaks: 

  • Vesikondade veeseireprogramm 2016-2021
  • Keskkonnaseire andmete kogumise ja avalikustamise infosüsteem (KESE). Andmebaasist on kättesaadavad riikliku seire (sh pinnavee operatiivseire) avalikud aruanded.
  • Meetmest „Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)“ ja „Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava)“ toetust saanud projektide efektiivsuse hindamine (2016)

                Proovivõtu teostamine Pirita jõel ja Kaberla ojal (EKUK). foto: Kätlin Juuram

Abimaterjalid

Õigusaktid:

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.