Orgaanilisi lahusteid kasutav käitaja

Orgaanilisi lahusteid kasutava käitaja, kellel puudub välisõhu saasteloa või keskkonnakompleksloa omamise kohustus, peab oma tegevuse Keskkonnaametis registreerima.

Lenduv orgaaniline ühend on ühend, mille aururõhk temperatuuril 293,15 K (s.o 20 C) on vähemalt 0,01 kPa või millel on konkreetsetes kasutustingimustes nimetatud aururõhule vastav lenduvus. Orgaanilised lahustid on lenduvad orgaanilised ühendid, mida kasutatakse spetsiifilise eesmärgiga, mis on omakorda toodud tööstusheite seaduse §-s 11 lõikes 3.  

Oma tegevuse peavad registreerima need orgaanilisi lahusteid kasutavad käitajad, kes ületavad järgmisi künniseid:

 1. liimiga katmine – 5 tonni või enam;
 2. uute sõidukite pindade katmine – 0,5–15 tonni;
 3. sõidukite taasviimistlemine – 0,5 tonni või enam;
 4. rullmaterjali katmine – 25 tonni või enam;
 5. metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine – 5 tonni või enam;
 6. puitpinna katmine – 15 tonni või enam;
 7. nahkpinna katmine – 10 tonni või enam;
 8. mähisejuhtme katmine – 5 tonni või enam;
 9. pinnakattevahendi, laki, trükivärvi ja liimi tootmine – 100 tonni või enam;
 10. jalanõude tootmine – 5 tonni või enam;
 11. farmaatsiatoodete tootmine – 50 tonni või enam;
 12. kuivatiga rullofsettrükk, muu rotatsioonsügavtrükk, fleksograafia, rotatsioonsiidtrükk, lamineerimine või lakkimine – 15 tonni või enam;
 13. väljaannete trükkimiseks kasutatav rotatsioonsügavtrükk – 25 tonni või enam;
 14. rotatsioonsiidtrükk kangale või papile – 30 tonni või enam;
 15. kummi töötlemine – 15 tonni või enam;
 16. taimse õli ja loomse rasva ekstraheerimine ning taimse õli rafineerimine – 10 tonni või enam;
 17. puitmaterjali immutamine – 25 tonni või enam;
 18. puit- ja plastmaterjali lamineerimine – 5 tonni või enam;
 19. uute sõidukite pindade tööstuskatmine – 15 tonni ja enam;
 20. pinna puhastamine tootmisprotsessis, kasutades käesoleva seaduse §-s 140 või 141 nimetatud aineid – 1 tonni või enam;
 21. muu pinna puhastamine – 2 tonni või enam;
 22. keemiline puhastus – igasugune lahtusti kogus.

Siin tuleb tähelepanu pöörata sellele, et lahusti kulu arvutatakse, liites kasutatavates kemikaalides ja segudes sisalduva lahusti kogused. Näiteks, kui kasutatakse 10 t viimistlusvahendit aastas, mille lahustisisaldus on 60%, siis lahusti aastane kulu on 10 t*60%=6 t.

Kui liita ainult kemikaalide ning segude kogused, jättes arvestamata lahusti sisaldust, siis see ei kajasta see lahusti kulu.

Juhul, kui ettevõtte tegevus läheb ülaltoodud loetelu alla, kuid lenduvate orgaaniliste ühendite (ehk LOÜ) aastane heitkogus on üle 0,5 t, siis ei ole vaja tegevust registreerida, vaid on vaja õhusaasteluba. Kui orgaaniliste lahustite kasutaja ei ole oma tegevuse registreerimisel ise välja toonud, kui suur on aastane LOÜ heitkogus, siis arvutab selle esitatud kohustuslike andmete põhjal Keskkonnaamet.

Loe õhusaasteloa omamise kohta täpsemalt siit ja keskkonnakompleksloa omamise kohta siit. Loa omaja kohustustega saab tutvuda siin.
 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.