Aastaaruande esitamine

Keskkonnaluba omav paikse heiteallika valdaja peab esitama välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruande kooskõlastamiseks Keskkonnaametile aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.

Paikse heiteallika käitaja registreeringut omav käitaja peab esitama aastaaruande Keskkonnaametile iga kolmanda kalendriaasta kohta sellele aastale järgneva aasta 31. jaanuariks. Esmakordse aruande esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2021. Järgmine aruandeaasta on 2023 ja aruande esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2024. Seejärel esitatakse aruanne igal kolmanda kalendriaasta kohta sellele järgneval aastal olenemata paikse heiteallika käitaja registreerimise kuupäevast.

 • Aruanne esitatakse alates 01.01.2020 läbi keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS.
 1. KOTKAS infosüsteemi esmakordsel sisenemisel tuleb esmalt juhatuse liikme(te)l sõlmida kasutusleping. Selleks tuleb juhatuse liikme(te)l siseneda süsteemi ID-kaardi või mobiil-ID-ga, valida sealt ettevõtte nimi, kelle seadusjärgse esindajana (esindusõigust kontrollitakse äriregistrist) soovitakse süsteemi kasutada ning allkirjastada infosüsteemi kasutamise tingimuste nõusolek (kasutusleping). Kasutuslepingu sõlmimist küsib infosüsteem automaatselt peale rolli valiku tegemist.
   
 2. Peale valiku tegemist on võimalik asuda välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruannet esitama.
   
 3. Kui juhatuse liige soovib volitada teist isikut edaspidi infosüsteemi kasutama, tuleb selleks koostada vastav volitus. Selleks klõpsata valikul TÖÖLAUD > Volitused või ka Halda volitusi > Lisa uus volitus. Volitus(t)e lisamise järgselt on võimalik asuda volitatud isikul aastaaruannet esitama.
   
 4. Aastaaruannet saab esitada plokis AASTAARUANDED > Lisa uus aastaaruanne > aruande liik "Välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruanne".

Kuidas esitada õhuvaldkonna aastaaruannet infosüsteemis KOTKAS?

Vaata 13. jaanuaril 2021 toimunud veebikoolitust järele SIIN. Koolituse korraldasid Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaministeerium.

Välisõhu saastamisega seotud aastaaruande esitamist reguleerib keskkonnaministri 14.12.2016.a määrus nr 68 „Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord“.

Andmete kogumisel aruannete koostamiseks peab heiteallika valdaja kasutama parimat olemasolevat informatsiooni, mis sisaldab mõõtmistulemusi, andmeid eriheidete, materiaalse bilansi ja kaudse seire kohta ning arvutusi, eksperdihinnanguid ja muud teavet, mis on kooskõlas rahvusvaheliselt heaks kiidetud meetoditega. Aruandes esitatakse andmed iga saasteaine heitkoguse kohta eraldi.

Aruannete koostamisel tekkivate sisuliste küsimuste korral võib pöörduda loahalduri poole.

Keskkonnalubade kohta on võimalik leida lisainformatsiooni keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS.

Aastaaruannetega kogutud andmeid koondab ja publitseerib Keskkonnaagentuur. Välisõhu valdkonna osas on info leitav Keskkonnaagentuuri veebilehelt. Juhul, kui vajalik info ei ole Keskkonnaagentuuri kodulehelt leitav, on võimalik saata vastavasisuline päring aadressil kaur@envir.ee.  

Ettevõtete andmed, kes on jätnud aruande õigeaegselt esitamata, edastatakse Keskkonnaameti järelevalve osakonnale.Ka loomakasvatajad, kes omavad õhusaaste- või kompleksluba, peavad andma aru oma tegevuse kohta. Foto: Martin Nurme

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.