Välisõhu kvaliteet

Õhk on elu alus. Õhu kvaliteedist sõltub ka inimeste tervis.

Atmosfääri alumise kihi hoonevälist õhku, välja arvatud õhku töökeskkonnas, nimetatakse välisõhuks. 
 
Õhu kaitseks on välja antud hulganisti õigusakte, neist olulisim on atmosfääriõhu kaitse seadus (AÕKS). Selle peaeesmärk on välisõhu kvaliteedi säilitamine või parandamine ning seda kvaliteeti mõjutava tegevuse reguleerimine. 
 
Keskkonnaameti eesmärk välisõhu vallas on säilitada ja parandada välisõhu kvaliteeti. Keskendume inimesele, kelle heaolu ja tervist õhusaaste võiks mõjutada, ning looduskeskkonna kaitsele.
 
Tegevuskavade loomine lõhna, müra ja õhusaaste osas on tagantjärele probleemi lahendamine, mis on kohati väga keerukas.
 
Keskkonnaameti ülesanne on tagada seaduse täitmine järgmiste, peamiselt ennetavate, meetmetega:
Oluline osa tegevustest on seotud keskkonnakaitselubade (õhusaasteload ja keskkonnakompleksload) väljastamisega.
 
Lubadega seatud tingimused (näiteks välisõhku väljutatavate saasteainete lubatud heitkogused, parima võimaliku tehnika rakendamise meetmed, saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seiretingimused) loovad aluse välisõhu nõutava kvaliteedi tagamiseks ja selle muutuste jälgimiseks. 
 
Kui loa omaja tegevus põhjustab mingi saasteaine osas õhukvaliteedi normide ületamise, nõuab Keskkonnaamet saasteainete heidete vähendamise tegevuskava.
 
Keskkonnaamet tegeleb ka lõhnaaine esinemise vähendamise kavade heakskiitmisega. Sellise kava peab koostama ja esitama ebameeldiva või ärritava lõhnaaine välisõhku eraldumise korral heiteallika valdaja. Kavaga määratud abinõud peavad tagama lõhnaaine koguste vähenemise ning lõhna tekkimise, levimise ja ärritava lõhnataju vähenemise elanikkonnale. 
 
Lisaks registreerib Keskkonnaamet selliste ettevõte tegevusi, kes kasutavad orgaanilisi lahusteid, omavad tanklaid või käitavad teatud põletusseadmeid, kuid ei pea omama keskkonnakaitseluba õhu valdkonnas.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.