Projekt Nature Access to All (NatAc)


 

 

 

* Käesolev koduleht kajastab autorite vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav informatsiooni kasutamise eest.

 

Ligipääsetava loodusturismi teemaline veebiseminar on nüüd järelvaadatav

13.05.2021

Maikuu alguses toimus üle-euroopaline veebiseminar ligipääsetava loodusturismi teemal. Seminaril tutvustati looduse ligipääsetavust kasutaja vaatepunktist tuntud Soome reisiblogija ja ligipääsetavuse eksperdi Sanna Kalmari esituses, samuti jagati näiteid kaasava loodushariduse ja loodusradade ligipääsetavuse lahenduste kohta. Kesk-Läänemere kogemust looduse kättesaadavuse lahendustega jagas Lätist NatAc projekti juhtpartner Alise Lūse ning Lõuna-Euroopa kogemust vahendas Barcelona loodusparkide võrgustiku keskkonnahariduse spetsialist Dafne Farré Lladó. Veebiseminari korraldasid EUROPARC Föderatsioon ja Põhjamaade-Baltimaade sektsioon, Keskkonnaamet, Kurzeme regioon, MTÜ Lääne-Eesti Turism, Pärnu Linnavalitsus ja Metsähallitus. Toetas Euroopa Regionaalarengu Fond Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 projekti "Nature Access to All" raames.

Link EUROPARCi lehele: Why and How to Make Nature More Accessible? - EUROPARC Federation

Veebiseminari video "Why and How to Make Nature More Accessible"

Sanna Kalmari ettekanne "The Meaning of Accessible Nature – Being outdoors as part of the national identity (PDF)"

Dafne Farré Lladó ettekanne "Don't Stay at Home! Accessibility in the Natural Parks Network of Barcelona Provincial Council (PDF)"

Alise Lūse ettekanne "Nature Accessibility Solutions & Promotion of Understanding in the Central Baltic Region (PDF)"

 

Keskkonnaametil valmis Meeltemätta videotutvustus

Meie lühikest Meeltemätta (Chest of Senses - inglise keeles) tutvustust saab näha Keskkonnaameti YouTube'i kanalilt. Tutvustus valmis veebiseminari jaoks ning see on inglise keeles.

 

Veebiseminar ligipääsetava loodusturismi teemal

Ligipääsetava loodusturismi arendamine on oluline, et loodusobjektide ja vaatamisväärsustega saaksid tutvuda kõik ühiskonna liikmed. Reedel, 7. mail 2021 kell 14 algaval üle-euroopalisel veebiseminaril räägitakse, kuidas loodusharidust ja loodusturismi kõigile kättesaadavaks muuta.

Seminar „Miks ja kuidas muuta loodust ligipääsetavamaks?“ toimub inglise keeles. Registreeri end tasuta seminarile EUROPARCi kodulehel.

„Liikumine ettevalmistatud matkarajal võib mõnikord olla keeruline näiteks liiga kitsa, järsu või libeda raja või laudtee tõttu. See ei puuduta mitte ainult erivajadustega inimesi, vaid ka näiteks väikelastega peresid ning seeniore. Keskkonna ja teenuste ligipääsetavaks kohandamine on oluline nii sotsiaalses kui ka majanduslikus vaates ning see toetab säästva arengu eesmärke,“ sõnas Keskkonnaameti keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni spetsialist Margit Turb.

Veebiseminaril räägitakse looduses liikumise ja rahvusliku identiteedi seostest ning kaitsealade ligipääsetavusest kasutaja vaatepunktist. Samuti jagavad eksperdid näiteid kaasava loodushariduse ja ligipääsetavate matkaradade lahendustest. Ühe näitena tutvustatakse Keskkonnaameti uut õppevahendit Meeltekohver, mille abil saavad õpetajad ja loodusturismi ettevõtjad tutvustada loodust nägemis- ja kuulmispuudega inimestele. Meeltekohvrit saavad loodusturismi edendajad ja õpetajad Keskkonnaametilt laenutada, sellega saab lähemalt tutvuda keskkonnahariduse portaalis.

Seminari korraldavad Euroopa rahvusparkide ja looduskaitsealade föderatsioon EUROPARC ja Põhjamaade-Baltimaade sektsioon, Keskkonnaamet, Kurzeme regioon, MTÜ Lääne-Eesti Turism, Pärnu Linnavalitsus ja Metsähallitus. Seminari toetab Euroopa Regionaalarengu Fond projekti Nature Access to All raames.

Projekti Nature Access to All eesmärk on hõlbustada loodusturismi objektide ligipääsetavust Eestis, Lätis ja Soomes, et muuta need teiste seas erivajadustega inimestele kättesaadavamaks.

 

Meeltemätta juhendmaterjal on kättesaadav keskkonnahariduse portaalist

Meie mättakujuliste kohvrite juhendmaterjal giidile, õpetajale on kättesaadav keskkonnahariduse portaalist õppematerjalide rubriigist. Juhendmaterjal on portaalis esindatud eesti ja inglise keeles. Vaata lähemalt eestikeelselt lehelt: "Meeltemätas - õppevahend looduse tutvustamiseks meelte kaudu" või inglisekeelselt lehelt: "Chest of Senses". 

Meeltemätast testiti telesaates Ringvaade

04.02.2021

Mättakujuline meeltekohver ehk Meeltemätas on õppevahend looduse tutvustamiseks nendele, kes ei näe või ei kuule. Seotud silmadega Marko Reikopile tutvustas vahetult enne märgalade päeva rabakohvrit Eesti Pimedate Liidu aseesimees Priit Kasepalu. Saatelõiku näeb ETV kodulehelt: https://etv.err.ee/1608094453/pimedad-rabas 

Kuvatõmmis saatest Ringvaade. Allikas: etv.err.ee

Mättakujulised meeltekohvrid on sisuliselt tööriistakastid looduse vahendajatele. Nende abil saavad näiteks loodusgiidid ja õpetajad tutvustada looduskooslusi meie eri meelte kaudu.

Meeltekohvreid on meil kolme tüüpi: raba, salumetsa ja rannikumaastike (eeskätt rannaniidu) tutvustamiseks. Kohvrite loomisel on arvestatud eeskätt pimedate ja kurtide inimeste vajadustega, kuid neid saavad kasutada ka nägijad ja kuuljad.

Õppematerjale saab meie käest laenutada alates 2021. aasta kevadest. Uuri lähemalt keskkonnahariduse portaalist.

#keskkonnaamet #natac #centralbaltic #natureaccesstoall

 

Valmimas on uudne õppevahend looduse tutvustamiseks nägemis- ja kuulmispuudega inimestele

Meeltemättaga loodusesse!? Kuus kuud pingelist tööd, mille tulemusena on Keskkonnaameti ja Velvet OÜ koostöös valmimas vahendit kolme elukoosluse - raba, salumetsa ja rannikumaastike - tutvustamiseks tutvustamiseks retkejuhtidele, õpetajatele.

Eriline õppevahend on kasutatav ka nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks. looduse interpreteerimise vahend. Kes soovib näha lähemalt, millega tegu, saab vaadata lähemalt videost.

#keskkonnaamet #natac #centralbaltic #natureaccesstoall

 

Projekt "Nature Access to All" (NatAc) 

Projekti eesmärk on loodusturismi objektide ligipääsetavuse hõlbustamine Lätis, Eestis ja Soomes. Korrastatakse loodusobjekte ja vaatamisväärsusi, et muuta need erivajadustega inimestele kättesaadavamaks (sh ratastoolis, lapsekärudega, pimedatele, kuulmispuuetega inimestele jne).

Sihtgrupp:

 • sise- ja väliskülastajad
 • turismiettevõtjad ja teenuseosutajad
 • kohalikud omavalitsused, kaitsealad ja -objektid
 • puuetega inimeste ühendused ja organisatsioonid

Läbiviimise aeg: 01.05.2019 – 30.04.2021

Projekti partnerid:

Projekti maksumus

Projekti kogumaksumus on 965 773 €, millest ERDF toetus on 762 932 €. Keskkonnaameti projektitegevuste eelarve on 126 968 €. Keskkonnaameti rahastus Central Baltic Programme 2014-2020 ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu.

Keskkonnaameti poolt korraldatavad põhitegevused:

 • Õppereis Taani saamaks kogemusi ligipääsetavuse parimast praktikast. Õppereisil on esindatud omavalitsuste, mittetulundusühingute ja projekti partnerorganisatsioonid. 
 • Erivajadustega inimestele suunatud looduse interpreteerimise vahendi „Meeltekohver“ loomine.

 

Kontakt

Margit Turb, keskkonnahariduse spetsialisttel +372 58 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee

 

Toimunud tegevused

 

Ilmunud teated

PAKKUMISKUTSE: Erivajadustega noortele suunatud looduse vahendamise komplekti väljatöötamine ja tiražeerimine

Keskkonnaamet tellib teenusena INTERREG Central Baltic 2014–2020 projekti "Nature Access to All" raames erivajadustega noortele suunatud looduse interpreteerimise vahendite komplekti väljatöötamise ja tiražeerimise loodusõppeks. Tellitava töö maksumus jääb käibemaksuta alla sotsiaalteenuste riigihanke piirmäära. 

Töö tellija: Keskkonnaamet, registrikood 70008658.

Tellitav töö: Nägemis- ja kuulmispuudega 6.–7. klassi õpilastele suunatud looduse interpreteerimise vahendite komplekt „Meeltekohver“ koos metoodilise juhendiga (edaspidi õppevahend) väljatöötamine ja tiražeerimine.

Õppevahendi kogus on eesti keeles 8 eksemplari ja inglise keeles 2 eksemplari. Õppevahendi metoodiline juhend on tõlgitud lisaks läti ja soome keelde. Õppevahend tutvustab erinevaid kooslusi (mets, soo ja rannik) ning on kasutatav aktiivõppe vormis välitingimustes (nt matkarajal).

Õppevahendit saavad kasutada ka sihtrühmast nooremad ja vanemad inimesed ning tavakasutajad, kellel ei ole vastavat puuet.

Üldiseks eesmärgiks on parandada erivajadustega laste ja täiskasvanute looduse kogemise võimalusi Lääne-Eestis.

Lepingu periood: Töövõtulepingu sõlmimise kuupäevast kuni 20.10.2020.

Täpsem pakkumuse esitamise kord ja sisu on esitatud lisatud lähteülesandes ning selle lisades (Lisa 1 Tehniline kirjeldus, Lisa 2 Hindamiskriteeriumid ja Lisa 3 Töövõtulepingu tingimused) .

Pakkumus tuleb esitada tervikuna kogu tellitava töö kohta. Pakkumus tuleb esitada pakkuja esindusõigust omava isiku poolt digiallkirjastatult hiljemalt 30.03.2020. a kella 12.00-ks e-postile margit.turb@keskkonnaamet.ee.

Pakkumuste hindamine ja lepingu sõlmimine: Keskkonnaamet hindab pakkumusi vastavalt manuses olevatele hindamiskriteeriumitele ja lähteülesandes esitatud nõuetele. Keskkonnaamet valib moodustatud žürii abil majanduslikult soodsaima pakkumuse, st võtab arvesse nii pakkumuse maksumust kui ideelahendust. Keskkonnaamet ei hinda pakkumust, mis laekub pakkumuse esitamise ajast hiljem või ei vasta etteantud tingimustele. Pakkumuse esitamise ajast hiljem laekunud või mittevastava hinnapakkumuse tulemusel isikuga Keskkonnaamet lepingut ei sõlmi.

Kuulmispuudega ja nägemispuudega lastega töötavate pedagoogide leidmisel on soovi korral abiks Eesti Puuetega Inimeste Koda, samuti Tartu Emajõe Kool, Tartu Hiie Kool. Viipekeelega tõlkeid teeb OÜ Viipekeele Tõlk (Gretel Murd). Loomanahkade osas on võimalik pöörduda Eesti Jahimeeste Seltsi poole.

Selgitused: Hinnapäringu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel e-postile margit.turb@keskkonnaamet.ee. Keskkonnaamet vastab e-posti vahendusel esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul. Telefoni teel esitatud küsimusi vastu ei võeta.

 

Vastused esitatud küsimustele:

 1. Metoodiline juhend – seda saab teha formaadis paar a4 kuni paarsada. Kas teil on visioon mis on mõistlik detailsus. Või see kirjeldab ainult õppevahendi kasutamist? Metoodilise juhendis koostamisel tuleb arvestada, et selle abil saab juhendaja õppevahendit kasutada vastava erivajadusega sihtrühmaga töötamiseks, see sisaldab sisututvustust, metoodikat ja aktiivõppeülesandeid. Oluline on, et juhend oleks asjakohane, lihtsalt mõistetav ning selle abil oleks võimalik viia sihtrühmale läbi aktiivõpet looduses.
   
 2. Kas ajaplaani kohta võib ettepanekud esitada või on hanke ajaraam fikseeritud? Töö teostamise ajakava on paika pandud lähtuvalt projekti teistest tegevustest ja lõpptähtajast.
   
 3. Mis detailsusastmes peavad olema 3d käpajäljed? Kas oluline kuju ja varvaste arv või suurem detailsus? Käpajäljed peaksid olema orig suuruses ja selle järgi peab olema võimalik liiki ära tunda.
   

Dokumendid

 

SEMINAR "LIGIPÄÄSETAV LOODUSTURISM - MIKS JA KELLELE?"

MTÜ Lääne-Eesti turism koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja Keskkonnaametiga korraldab ettevõtjatele, loodushuvilistele ja omavalitsustele projekti “Nature Access to All” raames seminari “Ligipääsetav loodusturism – miks ja kellele?”. Räägime, kuulame ja mõtleme, millised on teoreetilised ja praktilised võimalused ligipääsetava loodusturismi arendamiseks.

Toimumise aeg: 5. märts 2020, kell 10.00-16.30
Toimumise koht: Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst. 57, Pärnu

Seminari päevakava:

10.00-10.30  Registreerimine ning hommikukohv
10.30-10.45  Kus me oleme ja kuhu liigume? Tervitussõnad ja sissejuhatus päeva. Moderaator Tatjana Koor (Tartu Ülikooli Pärnu kolledž)

10.45-11.15  Projekti “Nature Access to all” tutvustus. Ligipääsetavuse kontrollnimekiri ettevõtjatele ja omavalitsustele. Esinejad: Anneli Haabu (MTÜ Lääne-Eesti Turism), Helen Kask (Eesti Puuetega Inimeste Koda), Margit Turb (Keskkonnaamet)

11.15-11.45  Klaara-Manni Puhke- ja seminarikeskus - ettevõtja kogemus ligipääsetavuse arendamisel. 

11.45-12.15  Puhta Vee teemapark Metsamõisa talu – erivajadustega inimesed looduses, kas seda on vaja? Priit Adler (Metsamõisa talu)

12.15-13.00  Lõunapaus

Kuhu me tahame jõuda? Kuulame, kõneleme ja jagame praktikute kogemusi ning otsime häid lahendusi tulevikueesmärkide osas.

13.00-14.45  Millised on võimalused ja väljakutsed erivajadustega inimestele loodusturismiteenuste kasutamisel. Kogemused ja vajadused reisimisel. Mõtteid ja kogemusi jagavad: Jakob Rosin nägemispuude vaatest, Tom Rüütel liikumispuude vaatest, Jari Pärgma kuulmispuude vaatest, Liis Niinemets erilise lapse ema vaatest

14.45-15.00  Sirutuspaus

15.00-16.00  Mõttevahetus “Mida vajan ligipääsetava loodusturismi arendamiseks?”. Arutelu laudkondades: Millised on tänased takistused ligipääsetava loodusturismi arendamisel? Kuidas neid ületada?

16.00-16.30  Laudkondade ja päeva kokkuvõtted

Seminar toimub INTERREG Central Baltic programmi 2014-2020 projekti "Nature Access to All" raames.

Vaata ka MTÜ Lääne-Eesti Turism kodulehelt.

Info ja küsimuste korral: Anneli Haabu, NatAc projektijuht, anneli@westestonia.com, tel 527 0660

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.