ERF programm

ERF programmi täpne nimetus on "Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks".

Programm on kehtestatud 29.09.2009 keskkonnaministri käskkirjaga nr 1568. Programmi abikõlblikkuse periood on 2009-2015. Programmi kogumahuks on ca 4 miljonit eurot. Programmi raames koostatakse liigi tegevuskavasid ja kaitsekorralduskavasid, mis on detailsemalt aastate lõikes välja toodud alljärgnevalt:

Liikide tegevuskavade koostamine


Keskkonnaamet korraldab koostööpartnerite leidmiseks avalikud hanked, et leida edukaimad pakkujad/töövõtjad. Ülevaate Keskkonnaameti käimasolevatest riigihangetest leiate riigihangete rubriigist. Käesoleva programmi raames aastatel 2014-2015 täiendavaid riigihankeid ei planeerita. Käesoleva seisuga on planeeritud hanked välja kuulutatud ning teostamisel või lõpetatud.

Vaata lisaks

 

   

  Kaitsekorralduskavade koostamine kaitsealadele


  Keskkonnaamet korraldab koostööpartnerite leidmiseks avalikud hanked, et leida edukaimad pakkujad/töövõtjad. Ülevaate Keskkonnaameti käimasolevatest riigihangetest leiate riigihangete rubriigist.

   

   

  Liikide kaitse tegevuskavad 2013. aastal

  Täpne info tellitavate tööde sisu ja ajakava kohta avalikustatakse koos hanketeadetega Keskkonnaameti kodulehel ja riigihangete registris.

  Linnud, hange avaldatud 09.05.2013 (hanke nr 142217)
  - must-toonekurg
  - niidurüdi
  - sookurg
  - tutkas
  - väike-konnakotkas
  - väike-laukhani

  Taimed, hange avaldatud 19.04.2013 (hanke nr 142202)
  - ahtalehine kareputk
  - mägi-piimputk

  Putukad, hange avaldatud 19.04.2013 (hanke nr 138692)
  - pronkskõrsik
  - lammiöölane
  - mustlaik-apollo
  - põhja-tõmmusilmik

  Programmi 2013. aasta tegevuskava koostamiseks kinnitatud „Keskkonnaministri 29. septembri 2009 käskkirja nr 1568 „Programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ kehtestamine ning programmi elluviija volituse andmine“ lisa muutmine ja 2013. aasta tegevuskava ning eelarve kehtestamine” 18.03.2013 käskkirjaga nr 254 lisa 2. 

  Liikide kaitse tegevuskavad 2012. aastal

  Täpne info tellitavate tööde sisu ja ajakava kohta avalikustatakse koos hanketeadetega Keskkonnaameti kodulehel ja riigihangete registris.

  Taimed, hange avaldatud 30.09.2012 (hanke info)
  - pehme koeratubakas
  - ahtalehine kareputk
  - mägi-piimputk
  - kuivade elupaikade taimed (palu-liivkann, aasnelk, harilik käokuld, võsu-liivsibul, sale haguhein, liiv-esparsett, karvane lipphernes, palu-põisrohi)
  - kollad (mets- ja nõmm-vareskold, harilik ungrukold, karukold)
  - harilik kobarpea
  - rootsi kukits

  Kalad, hange avaldatud 29.08.2012 (hanke info)
  - harjus
  - hink
  - võldas
  - vingerjas
  - jõesilm

  Imetajad, hange avaldatud 13.06.2012 (hanke info)
  - saarmas
  - lendorav

  Kahepaiksed, hange avaldatud 10.09.2012 (hanke info)
  - rohe-kärnkonn
  - rohu- ja rabakonn
  - tiigi- ja järvekonn
  - harivesilik

  Putukad, hange avaldatud 02.07.2012 (hanke info)
  - pronkskõrsik
  - lammiöölane
  - mustlaik-apollo
  - põhja-tõmmusilmik

  Samblad, hange avaldatud 19.07.2012 (hanke info)
  - suur-paelsammal
  - kurruline tuhmik
  - meri-pungalsammal
  - vesi-kiilsirbik
  - tömbilehine tiivik
  - kolmis-seligeeria
  - perekond Turbasammal

  Linnud, hange avaldatud 04.09.2012 (hanke info)
  - rohunepp
  - tiirud (räusk-, tutt-, rand-, ja jõgi- ja väiketiir
  - laanepüü
  - mustviires
  - väike-kärbsenäpp
  - punaselg-õgija

  Programmi 2012. aasta tegevuskava liigi tegevuskavade koostamiseks kinnitatud Keskkonnaministri 29. septembri 2009 käskkirja nr 1568 "Programmi "Kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks" kehtestamine ning programmi elluviija volituse andmine" lisa muutmine ja 2012. aasta tegevuskava ning eelarve kehtestamine" 27.01.2012 käskkirjaga nr 85 lisa 2.  

  Liikide kaitse tegevuskavad 2011. aastal

  Täpne info tellitavate tööde sisu ja ajakava kohta avalikustatakse koos hanketeadetega Keskkonnaameti kodulehel ja riigihangete registris

  Pisilina. Foto: Rita Miller

  Taimed

  Riigihange välja kuulutatud 17.06.2011, hanke info

  • püsiksannikas
  • liiv-hundihammas
  • kollane käoking
  • mägi-lipphernes
  • pisilina
  • nõmmluga
  • karedahambane osi, ogane astelsõnajalg, harilik sookold, alssosi
  • sinine kopsurohi
  • villtulikas
  • püstkivirik
  • nokktarn, turvastarn
  • mõru vesipipar
  • kuninga kuuskjalg
  • sugukond käpalised

  Võõrliik: verev lemmalts (Riigihange välja kuulutatud 05.07.2011, hanke info)

  Samblad

  Riigihange välja kuulutatud 16.06.2011, hanke info

  Wulfi turbasammal. Foto: Ilona Lepik
  • suur-paelsammal
  • tömbilehine tiivik
  • kolmis-seligeeria
  • kurruline tuhmik
  • meri-pungsammal
  • vesi-kiilsirbik
  • perek. turbasammal

  Putukad

  Riigihange välja kuulutatud 16.06.2011, hanke info

  • mustlaik-apollo
  • põhja-tõmmusilmik
  • kuklased
  • kimalased 

  Seened

  Riigihange välja kuulutatud 01.06.2011, hanke info

  Kuklasepesa Akste looduskaitsealal. Foto: Roland Müür
  • krookustorik
  • leht-kobartorik
  • lilla põdramokk
  • limatünnik
  • lõhe-lehtervahelik
  • poropoorik
  • roosakas tammenääts
  • taigapässik
  • võrkheinik
  • kroonliudik

  Linnud

  Riigihange välja kuulutatud 5.08.2011, hanke info

  • kassikakk
  • kaljukotkas
  • Liivatüll. Foto: Kaarel Kaisel
   merikotkas 
  • kanakull
  • valgeselg-kirjurähn
  • põldtsiitsitaja
  • teder
  • roostikulinnud: hüüp, rooruik, täpikhuik, roo-loorkull, hallhani
  • suurkoovitaja
  • liivatüll

  Imetajad

  Riigihange välja kuulutatud 20.05.2011, hanke info

  • lendorav
  • viigerhüljes
  • hallhüljes

  Roomajad

  • Kivisisalik. Foto: Siim Veski
   kivisisalik (riigihange välja kuulutatud 05.05.2011; hanke info)

  Kalad

  • tõugjas (riigihange välja kuulutatud 20.06.2011; hanke info)

   

  Kaitsekorralduskavad 2014. aastal

  Täpne info tellitavate tööde sisu ja ajakava kohta avalikustatakse koos hanketeadetega riigihangete registris.

  Harju-Järva-Rapla regioon

  Hange avaldatud 16.04.2014 (hanke nr 150680

  - Ülgase looduskaitseala (Ülgase loodusala)
  - Laukesoo looduskaitseala; Virla ja Saarevälja metsise püsielupaik (Laukesoo loodusala)

  Hiiu-Lääne-Saare regioon

  Hange avaldatud 16.04.2014 (hanke nr 150680

  - Järise hoiuala (Järise loodusala)
  - Tahula-Reo hoiuala (Tahula-Reo loodusala)
  - Vanamõisa lahe hoiuala (osa Vanamõisa linnu- ning loodusalast)
  - Vesitükimaa laiud; Vesitükimaa hoiuala; Kura kurgu hoiuala (Vesitükimaa loodusala)


  Põlva-Valga-Võru regioon

  Hange avaldatud 16.04.2014 (hanke nr 150680)

  - Meelva maastikukaitseala (Meelva loodus- ja linnuala)

  Pärnu-Viljandi regioon

  Hange avaldatud 16.04.2014 (hanke nr 150680

  - Tõhela-Ermistu hoiuala; Tõhela-Ermistu kaljukotka püsielupaik; Seliste kassikaku püsielupaik; Seliste merikotka püsielupaik (Tõhela-Ermistu loodusala)

  Viru regioon

  Hange avaldatud 16.04.2014 (hanke nr 150680

  - Ilmandu  hoiuala (projekteeritav Ilmandu looduskaitseala)
  - Sahmeni hoiuala (Sahmeni loodusala)

  Programmi 2013. aasta kaitsekorralduskavade koostamiseks kinnitatud „Keskkonnaministri 29. septembri 2009 käskkirja nr 1568 „Programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ kehtestamine ning programmi elluviija volituse andmine“ lisa muutmine ja 2013. aasta tegevuskava ning eelarve kehtestamine” 18.03.2013 käskkirjaga nr 254 lisa 1. 

  Kaitsekorralduskavad 2013. aastal

  Täpne info tellitavate tööde sisu ja ajakava kohta avalikustatakse koos hanketeadetega Keskkonnaameti kodulehelja riigihangete registris.

  Harju-Järva-Rapla regioon

  Hange avaldatud 31.10.2013 (hanke nr 145377
  - Paunküla maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine;
  - Kõrvemaa maastikukaitseala ja Kiigumõisa maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine

  Hiiu-Lääne-Saare regioon

  Hange avaldatud 12.08.2013 (hanke nr 144964)
  - Käntu-Kastja hoiuala (Käntu-Kastja loodusala)
  - Ruhnu hoiuala (Ruhnu loodusala)
  - Pihla-Kurisu hoiuala (Pihla-Kurisu loodusala)
  - Järise hoiuala (Järise loodusala)
  - Tahula-Reo hoiuala (Tahula-Reo loodusala) 
  - Kura kurgu hoiuala; Vesitükimaa hoiuala; Vesitükimaa laiud (Vesitükimaa loodusala)
  - Lihula maastikukaitseala; Lihula hoiuala; Hälvati väike-konnakotka püsielupaik (Lihula loodusala)
  - Ehmja-Turvalepa hoiuala (Ehmja-Turvalepa loodusala) 
  - Vormsi maastikukaitseala; Vormsi osa Väinamere hoiualast (Väinamere loodusala)
  - Silma looduskaitseala (koos laiendustega Saare, Tahu, Kapa, Saunja ja osa Salajõe hoiualast); Karjatsimere hoiuala (Väinamere loodusala)

  Hange avaldatud 31.10.2013 (hanke nr 145377)
  - Ehmja-Turvalepa hoiuala kaitsekorralduskava koostamine
  - Käntu-Kastja hoiuala kaitsekorralduskava koostamine
  - Lihula maastikukaitseala ja Lihula hoiuala kaitsekorralduskava koostamine
  - Ruhnu hoiuala elupaigatüüpide ja kaitstavate haudelinnuliikide inventuuri ning kaitsekorralduskava koostamine
  - Silma looduskaitseala ja Karjatsimere hoiuala kaitsekorralduskava koostamine
  - Suursoo-Leidissoo hoiuala, Leidissoo looduskaitseala ja Läänemaa Suursoo maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine
  - Vormsi maastikukaitseala, Näsi merikotka püsielupaiga ning Väinamere hoiuala Vormsi saarele jääva osa kaitsekorralduskava koostamine
   
  Põlva-Valga-Võru regioon

  Hange avaldatud avaldatud 05.07.2013 (hanke nr 143147)
  - Meelva maastikukaitseala (Meelva loodusala)
  - Meenikunno looduskaitseala (Meenikunno loodus- ja linnuala)

  Hange avaldatud 31.10.2013 (hanke nr 145377)
  - Ohepalu looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine
  - Meenikunno looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine

  Pärnu-Viljandi regioon

  Hange avaldatud avaldatud 05.07.2013 (hanke nr 143147)
  - Kihnu hoiuala; Kihnu laidude looduskaitseala; Linaküla meri-pungsambla püsielupaik (Kihnu loodusala)
  - Sorgu looduskaitseala (Sorgu loodusala)
  - Kikepera hoiuala; Kalda, Kivilaane, Katkusoo, Mölke, Kaskealuse, Pöörikaasiku, Reinse, Vennissaare ja Kauni metsise püsielupaigad; Saessaare kaljukotka püsielupaik; Sutesoo must-toonekure püsielupaik; Saessaare kanakulli püsielupaik (Kikepera projekteeritav looduskaitseala)
  - Kaisma hoiuala; Kaisma metsise püsielupaik; Kurelepa must-toonekure püsielupaik (Kaisma loodusala)
  - Tündre looduskaitseala; Paluora puistud; Tündre metsise püsielupaik; Paanikse metsise püsielupaik (Tündre loodusala)
  - Tõhela-Ermistu hoiuala; Tõhela-Ermistu kaljukotka püsielupaik; Seliste kassikaku püsielupaik; Seliste merikotka püsielupaik (Tõhela-Ermistu loodusala)
  - Pärnu jõe hoiuala; Reiu jõe hoiuala (Pärnu jõe loodusala, Reiu jõe loodusala)
  - Allikukivi koobaste ja allikate looduskaitseala (Allikukivi loodusala)
  - Valgeranna hoiuala (Valgeranna loodusala)
  - Lindi hoiuala; Pottsepa must-toonekure püsielupaik (Lindi loodusala)

  Hange avaldatud 31.10.2013 (hanke nr 145377)
  - Kihnu loodusala kaitsekorralduskava koostamine
  - Tõhela-Ermistu loodusala kaitsekorralduskava koostamine
  - Pärnu jõe loodusala kaitsekorralduskava koostamine

  Programmi 2013. aasta kaitsekorralduskavade koostamiseks kinnitatud „Keskkonnaministri 29. septembri 2009 käskkirja nr 1568 „Programmi „Kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks“ kehtestamine ning programmi elluviija volituse andmine“ lisa muutmine ja 2013. aasta tegevuskava ning eelarve kehtestamine” 18.03.2013 käskkirjaga nr 254 lisa 1. 

  Kaitsekorralduskavad 2012. aastal

  Täpne info tellitavate tööde sisu ja ajakava kohta avalikustatakse koos hanketeadetega Keskkonnaameti kodulehel ja riigihangete registris

  Harju-Järva-Rapla regioon
  (hange avaldatud 16.04.2012, hanke info)

  • Anija looduskaitseala (Anija loodusala)
  • Naage loodusala (Naage maastikukaitseala)
  • Silmsi looduskaitseala (Silmsi loodusala)
  • Väätsa looduskaitseala (Väätsa loodusala)
  • Kaberla hoiuala (Kaberla loodusala)
  • Kohatu hoiuala, Leevre metsise PEP ja Kohatu must-toonekure PEP (Kohatu loodusala)
  • Konuvere hoiuala, Araste metsise PEP ja Illaste kaljukotka PEP (Konuvere loodusala)
  • Linnumängu hoiuala, Lõmmelu metsise PEP ja Kullimaa metsise PEP (Linnumängu loodusala)
  • Lümandu maastikukaitseala (Lümandu loodusala)
  • Paeküla hoiuala (Paeküla loodusala)
  • Prangli loodusala (Prangli maastikukaitseala ja Prangli hoiuala)
  • Rahaaugu hoiuala ja Angerja must-toonekure PEP (Rahaaugu loodusala)
  • Rahula-Napanurga hoiuala (Rahula-Napanurga loodusala)
  • Velise jõe hoiuala, Paisumaa hoiuala, Hundilundi hoiuala, Tõrasoo looduskaitseala, Nõlva metsise PEP ja Ellu metsise PEP (Salavalge-Tõrasoo loodusala)
  • Sonni hoiuala (Sonni loodusala)
  • Sulu hoiuala ja Sulu väike konnakotka PEP (Sulu loodusala)
  • Ülgase looduskaitseala (Ülgase loodusala)
  • Valgejärve maastikukaitseala (Valgejärve loodusala)
  • Valkla klindi hoiuala (Valkla klindi loodusala)
  • Vardi LKA ja Vardi HA (Vardi loodusala) 

  Hiiu-Lääne-Saare regioon
  (hange avaldatud 01.03.2012, hanke info)

  • Paope loo HA (Paope loo loodusala), Kuri-Hellamaa HA (Kuri-Hellamaa loodusala), Pühalepa HA (Pühalepa loodusala) ja Viilupi HA (Viilupi loodusala) elupaikade inventuuri läbiviimise ning eeltoodud alade ja Vilivalla HA (Vilivalla loodusala)
  • Jaandi hoiuala ja Ohessaare maastikukaitseala (Ohessaare loodusala ja osa Kura kurgu linnualast)
  • Karala-Pilguse hoiuala ja Pussa käpaliste püsielupaiga (osa Karala-Pilguse loodus- ja linnualast) kaitsekorralduskava koostamise ja Karala-Pilguse hoiuala haudelinnustiku inventuuri
  • Kesknõmme looduskaitseala (Kesknõmme loodusala) kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri
  • Kesselaiu maastikukaitseala (osa Väinamere loodus- ja linnualast) taimestiku, linnustiku ja elupaigatüüpide inventuuride läbiviimise
  • Koorunõmme looduskaitseala ja Koorunõmme hoiuala (Koorunõmme loodus- ja linnuala) kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri läbiviimise
  • Kuressaare lahe hoiuala (osa Mullutu-Loode loodus- ja linnualast)
  • Laiküla hoiuala ja Laiküla väike-konnakotka püsielupaiga (Laiküla loodusala)
  • Lindmetsa maastikukaitseala ja Lindmetsa hoiuala (Lindmetsa loodusala ja osa Kura kurgu linnualast) kaitsekorralduskava koostamise ja kaitstavate taimeliikide inventuuri
  • Marimetsa looduskaitseala, Marimetsa-Õmma hoiuala, Tõlva kaljukotka püsielupaiga ja Õmma metsise püsielupaiga (Marimetsa-Õmma linnu- ja loodusala)
  • Matsalu rahvuspargi ehituspärandi ja asustusstruktuuri inventuuri
  • Matsalu rahvuspargi (osa Väinamere loodusalast) valikulise metsaelupaigatüüpide inventuuri
  • Matsalu rahvuspargi (osa Väinamere loodusalast) samblikuliikide inventuur
  • Nõmmküla, Ranna-Põitse ja Simiste-Oina loodusala (Nõmmküla, Madise, Ranna-Põitse ja Oina hoiualad)
  • Nehatu looduskaitseala, Porsiku, Kangruaadu ja Oademetsa hoiuala (osa Väinamere loodus- ja linnualast)
  • Pihla-Kaibaldi looduskaitseala (Pihla-Kaibaldi loodusala) kaitstavate samblikuliikide inventuuri
  • Pihla-Kaibaldi LKA (Pihla-Kaibaldi loodusala) ja Põdrapao rohelise hiidkupra püsielupaiga (Põdrapao loodusala)
  • Puhtu-Laelatu looduskaitseala ja Rame hoiuala (osa Väinamere linnu- ja loodusalast)
  • Riksu ranniku hoiuala ja Pajumaa hoiuala (Riksu ranniku loodus- ja linnuala)
  • Säärenõmme loodusala (Säärenõmme looduskaitseala)
  • Sarve MKA (osa Väinamere loodusalast) osalise elupaikade inventuuri läbiviimise
  • Sepaste MKA (Sepaste loodusala) ja Undama soo HA (Undama soo loodusala) metsaelupaikade inventuuri läbiviimise
  • Silma looduskaitseala (osa Väinamere loodusalast)
  • Siplase looduskaitseala (Siplase loodusala) kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri läbiviimise
  • Sutu lahe loodusala (Sutu lahe hoiuala), Sandla loodusala (Sandla hoiuala) ja Nässuma loodusala (Nässuma hoiuala) linnustiku inventuuri läbiviimise
  • Suuremõisa lahe loodusala (Suuremõisa lahe maastikukaitseala ja Suuremõisa kuld-soverbielli püsielupaiga) taimestiku ja elupaigatüüpide inventuuride läbiviimise
  • Leidissoo looduskaitseala, Läänemaa Suursoo maastikukaitseala ja Suursoo-Leidissoo hoiuala ning Kiritse-1 must-toonekure, Kiritse-2 must-toonekure ja Suursoo metsise püsielupaiga (Suursoo-Leidissoo loodus- ja linnuala)
  • Tahkuna looduskaitseala (Tahkuna loodusala) kaitstavate samblikuliikide inventuuri
  • Tahkuna looduskaitseala (Tahkuna loodusala)
  • Teesu looduskaitseala (Teesu loodusala) kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri
  • Tihu loodusala (Tihu looduskaitseala, Vanajõe hoiuala ja euroopa naaritsa Vanajõe püsielupaiga)
  • Tuhu maastikukaitseala ja Tuhu hoiuala (Tuhu loodusala ja osa Tuhu-Kesu linnualast)
  • Võrsna loodusala (Võrsna hoiuala)
  • Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österbi hoiuala ning Väinamere hoiuala maismaa osa (osa Väinamere loodus- ja linnualast)
  • Viieristi looduskaitseala (Viieristi loodusala ja osa Kura kurgu linnualast) kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri
  • Vormsi maastikukaitseala ning Väinamere hoiuala Vormsi saarele jääva osa (osa Väinamere loodusalast)

  Jõgeva-Tartu regioon
  (hange avaldatud 02.08.2012, hanke info)

  • Saaremetsa looduskaitseala
  • Kirikuraba looduskaitseala
  • Aidu soo loodusala 

  Põlva-Valga-Võru regioon
  (hange avaldatud 10.04.2012, hanke info)

  •  Valgesoo looduskaitseala
  • Pärlijõe luha hoiuala (Pärlijõe luha loodusala)
  • Põlva ja Valga maakonna soo hoiualade
  • Mädajõe hoiuala, Pärlijõe hoiuala, Peetri jõe hoiuala, Piusa jõe hoiuala, Väikese Emajõe hoiuala, Vaidva jõe hoiuala, Purtsi jõe hoiuala, Karisilla oja hoiuala ja Võhandu jõe hoiuala (Põlva, Võru)
  • Piusa-Võmmorski hoiuala ja Piusa harivesiliku püsielupaiga (Piusa-Võmmorski loodusala)
  • Otepää loodusala (Otepää looduspark, Pühajärve park, Otepää hoiuala ja Hinnomäe väikse-konnakotka püsielupaik)
  • Lüübnitsa hoiuala ja Lüübnitsa merikotka püsielupaiga(Lüübnitsa loodusala)
  • Luhasoo maastikukaitseala (Luhasoo loodusala)
  • Lasva tammiku hoiuala (Lasva tammiku loodusala)
  • Koorküla looduskaitseala (Koorküla loodusala)
  • Kirmsi hoiuala (Kirmsi loodusala)  

  Pärnu-Viljandi regioon
  (hange avaldatud 15.03.2012, hanke info)

  • Tündre looduskaitseala, Paluora puistute, Tündre metsise püsielupaiga ja Paanikse metsise püsielupaiga (Tündre loodusala)
  • Tellissaare hoiuala (Tellissaare loodusala)
  • Taarikõnnu looduskaitseala ja Aleti must-toonekure püsielupaiga (Taarikõnnu loodusala)
  • Saarjõe maastikukaitseala (Saarjõe loodusala)
  • Nigula looduskaitseala (Nigula loodusala) ning Sookuninga looduskaitseala (Sookuninga loodusala)
  • Tõhela-Ermistu hoiuala ja Tõhela-Ermistu looduskaitseala (Tõhela-Ermistu loodusala)
  • Pärnu jõe hoiuala (Pärnu jõe loodusala) ja Reiu jõe hoiuala (Reiu jõe loodusala)
  • Nätsi-Võlla hoiuala ja Nätsi-Võlla looduskaitseala (Nätsi-Võlla loodusala)
  • Varbla hoiuala ja Varbla merikotka püsielupaiga (Varbla loodusala)
  • Raespa hoiuala (Raespa loodusala)
  • Lindi looduskaitseala ja Lindi hoiuala (Lindi loodusala)
  • Mõrdama hoiuala, Viluvere metsise püsielupaiga ja Tootsi must-toonekure püsielupaiga (Mõrdama loodusala)
  • Lavassaare hoiuala, Virussaare rabasaare, Laisma metsise püsielupaiga, Laisma kaljukotka püsielupaiga, Kiisamaa kaljukotka püsielupaiga, Lavassaare metsise püsielupaiga (Lavassaare loodusala) 

  Viru regioon
  (hange avaldatud 20.03.2012, hanke info)

  • Järveoja hoiuala kaitsekorralduskava koostamise ja vee-elustiku ja vee-elupaikade inventuuri
  • Puhatu LKA ning Permisküla metsise ja Punamäe laialehise nestiku püsielupaikade kaitsekorralduskavade koostamise ja metsaelupaikade inventuuri
  • Udria maastikukaitseala ja Meriküla kurrulise tuhmiku püsielupaiga
  • Letipea maastikukaitseala
  • Loobu jõe hoiuala kaitsekorralduskava koostamise ja vee-elustiku ja vee-elupaikade inventuuri
  • Luusika looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaikade inventuuri
  • Seljamäe hoiuala ja Edru väike-konnakotka püsielupaiga
  • Suigu looduskaitseala ja Suigu lendorava püsielupaiga kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri
  • projekteeritava Suurekivi looduskaitseala
  • Toolse looduskaitseala
  • Tudusoo ja Paadenurme looduskaitseala ning Palasi, Küüska, Peressaare, Kruusoja, Pasuna ja Paadenurme lendorava püsielupaiga kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaikade inventuuri läbiviimise
  • Neeruti maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamise ja metsaelupaigatüüpide inventuuri
  • Äntu maastikukaitseala 

  Programmi 2012. aasta tegevuskava liigi tegevuskavade koostamiseks kinnitatud Keskkonnaministri 29. septembri 2009 käskkirja nr 1568 "Programmi "Kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks" kehtestamine ning programmi elluviija volituse andmine" lisa muutmine ja 2012. aasta tegevuskava ning eelarve kehtestamine" 27.01.2012 käskkirjaga nr 85 lisa 1.

  Kaitsekorralduskavad 2011. aastal

  Täpne info (vt ka allpool) tellitavate tööde sisu ja ajakava kohta avalikustatakse koos hanketeadetega Keskkonnaameti kodulehel ja riigihangete registris.   

  Harju-Järva-Rapla regioon

  (riigihange välja kuulutatud 22.12.2011, hanke info)

  Märjamaa järtade maastikukaitseala
  • Esna maastikukaitseala
  • Iidva looduskaitseala
  • Kõrvemaa maastikukaitseala, Kiigumõisa maastikukaitseala
  • Kämbla looduskaitseala
  • Lüsingu maastikukaitseala
  • Nurtujõe hoiuala
  • Nõmme raba looduskaitseala
  • Piiumetsa maastikukaitseala
  • Prandi looduskaitseala
  • Roosna-Alliku maastikukaitseala
  • Türi maastikukaitseala
  • Vääna loodusala
  • Iganõmme maastikukaitseala, Iganõmme hoiuala
  • Kastna hoiuala
  • Kohoiualatu hoiuala
  • Kõnnumaa maastikukaitseala, Kõnnumaa hoiuala, Kõrgemäe hoiuala
  • Mahtra maastikukaitseala
  • Märjamaa järtade loodusala
  • Naissaare maastikukaitseala
  • Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala
  • Selja-Põdra loodusala
  • Tammiku looduskaitseala

  Hiiu-Lääne-Saare regioon

  (riigihange välja kuulutatud 18.08.2011, hanke info)

  • Järve loodusala
   Puhtu-Laelatu looduskaitseala
  • Järise, Kaarmise ja Sepa hoiualad
  • Käina lahe - Kassari maastikukaitseala
  • Koigi maastikukaitseala
  • Kukka maastikukaitseala ja Luhastu hoiuala
  • Läänemaa Suursoo maastikukaitseala
  • Lihula maastikukaitseala
  • Marimetsa-Õmma hoiuala
  • Marimetsa-Õmma loodusala
  • Matsalu RP
  • Muhu valitud hoiualad (Nõmmküla, Oina, Ranna-Põitse, Madise)
  • Mullutu-Loode hoiuala, Loode tammik, Linnulaht, Loodenina rand
  • Nõva looduskaitseala
  • Nehatu looduskaitseala, Porsiku hoiuala, Kangruaadu hoiuala, Oademetsa hoiuala
  • Odalätsi looduslala
  • Pihla-Kaibaldi maastikukaitseala
  • Puhtu-Laelatu looduskaitseala, Rame hoiuala
  • Rahuste looduskaitseala
  • Rannaniidi hoiuala ja maastikukaitseala
  • Saaremaa karstialad
  • Tahkuna maastikukaitseala
  • Emajõe-Suursoo looduskaitseala
   Vahtrepa maastikukaitseala
  • Viidumäe looduskaitseala
  • Võhma maastikukaitseala
  • Väikese väina hoiuala

  Jõgeva-Tartu regioon

  (riigihange välja kuulutatud 14.07.2011, hanke info)

  • Alatskivi maastikukaitseala
  • Erumäe maastikukaitseala
  • Kaasiku, Padinasaare, Andressaare hoiuala
  • Kallaste hoiuala
  • Kanahoiualaua maastikukaitseala
  • Endla looduskaitseala
  • Pangodi maastikukaitseala
  • Kivimurru maastikukaitseala
  • Peipsiääre looduskaitseala
  • Saaremetsa looduskaitseala
  • Siimusti-Kurista maastikukaitseala
  • Sopimetsa looduskaitseala

  Põlva-Valga-Võru regioon

  (riigihange välja kuulutatud 21.06.2011, hanke info)

  Tikste maastikukaitseala
  • Ahja jõe ja Hilba jõe hoiuala
  • Ahja loodusala
  • Akste looduskaitseala
  • Järvede loodusalad: Aheru järve HA, Akste järve HA, Andresjärve HA, Jõksi järve HA, Kaasjärve HA, Kadajärve HA, Karsna järve HA, Kiiveti järve HA, Kivijärve HA, Kooraste-Kõvvõrjärve HA, Kooraste-Pikkjärve HA, Kubija järve HA, Kuritse järve HA, Kärnjärve HA, Lahojärve HA, Lambahanna järve hoiuala, Linaleojärve HA, Lubjaahu järve HA, Lõõdla järve HA, Majori järve HA, Pabra järve HA, Palojärve HA, Piigandi järve HA, Pikre järve HA, Põhtjärve HA, Roksi järve HA, Uhtjärve HA, Uiakatsi järve HA, Vidrike järve HA, Virosi järve HA ja Voki järve HA
  • Karula-Pikkjärve maastikukaitseala
  • Maruoru looduskaitseala
  • Meenikunno maastikukaitseala
  • Parmu looduskaitseala
  • Pähni looduskaitseala
  • Tikste maastikukaitseala
  • Timmase loodusala
  • Veski looduskaitseala

  Pärnu-Viljandi regioon

  (riigihange välja kuulutatud 25.11.2011, hanke info)

   

   

  Kihnu
  Kihnu loodusala
  • Avaste loodusala
  • Kaisma loodusala
  • Karksi maastikukaitseala
  • Kihnu loodusala
  • Kikepera looduskaitseala
  • Lemme jõe hoiuala
  • Metsapoole hoiuala
  • Mihkli looduskaitseala
  • Niidu maastikukaitseala
  • Paadrema loodusala
  • Parika loodusala
  • Pärnu lahe hoiuala
  • Tõstamaa maastikukaitseala
  • Ura maastikukaitseala

  Viru regioon

  (riigihange välja kuulutatud 22.12.2011, hanke info)

  Padaoru maastikukaitseala
  • Agusalu looduskaitseala
  • Kunda jõe hoiuala
  • Kurtna maastikukaitseala
  • Mädapea tammiku maastikukaitseala
  • Oru pargi maastikukaitseala
  • Padaoru maastikukaitseala
  • Sahmeni hoiuala
  • Sirtsi loodusala
  • Sämi maastikukaitseala

   

   

  Kuidas osaleda
  riigi valitsemises?

  Sinu arvamus on meile väga oluline!
  Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

  Eelnõude infosüsteem

  Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

  Osalusveeb

   

  Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.