Vääriselupaik

Vääriselupaik (VEP) on ala metsas, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. 

Lühendit VEP võib tõlgendada mitmeti. Eelkõige on see lühend sõnast vääriselupaik, kuid meeldejäävuse huvides võib mõistet sõnastada ka kui väga eriline paik metsas.

Keskkonnaamet teeb vääriselupaikade inventuure, edastab kogutud info Keskkonnaagentuurile, teeb ettepanekuid vääriselupaiga kaitselepingute sõlmimiseks ja hindab lepingute täitmist.

Riigimetsas asuvad vääriselupaigad on kaitstud Keskkonnaministri käskkirjaga.

Vääriselupaiga kaitse erametsas

  • Tuvastamaks, kas Sinu metsas asub vääriselupaik, on parim abimees avalik metsaregister.
  • Vasakult tulbast tuleb valida lipik "kihid " ning alammenüü "looduskaitse" selle all lülitada sisse kiht "vääriselupaigad".
  • Seejärel on Eesti vääriselupaigad nähtavad kaardil helepruuni tooniga.
  • Eraomanikule kuuluvas metsas on vääriselupaiga kaitsmine vabatahtlik.
  • Erametsaomanikul on võimalik sõlmida riigiga vääriselupaiga kaitseks notariaalne leping, millega kinnisasi koormatakse isikliku kasutusõigusega riigi kasuks 20-ks aastaks. Selle eest makstakse omanikule kasvava metsa väärtuse suurune summa proportsionaalselt 20 aasta jooksul iga-aastaste maksetena.
  • Lepinguga keelatakse vääriselupaigas metsast lamapuidu eemaldamine, metsa kuivendamine, metsateede ehitamine, metsa uuendamine, telkimine, lõkke tegemine ja metsa raiumine, välja arvatud erakorralised raied Keskkonnaameti nõusolekul.
  • Lepingute sõlmimist reguleerib metsaseaduse §23 ja keskkonnaministri 04.01.2007 a määrus nr 2 § 27.

 

Täiendavate küsimuste või lepingu sõlmimise sooviga saate pöörduda vääriselupaiga asukoha järgsesse Keskkonnaameti kontorisse või metsahoiu spetsialisti poole.

 

Lamapuit vääriselupaigas. Foto: Maris Sepp

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.