Keskkonnaluba kaevandamiseks

Keskkonnaloa maavara kaevandamiseks annab Keskkonnaamet.

Alates  20.03.2020 toimub keskkonnaloa taotlemine ja muutmine maapõue valdkonnas keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Keskkonnaloa taotluse täitmisel tuleb tasuda riigilõiv 1000 €.  Riigilõivu täpne summa oleneb ettevõtte suurusest ning mitme erineva valdkonnaga kaevandamistegevus on seotud (riigilõivuseadus § 136²). Riigilõivu tasumise kohustust ja suurust reguleerib keskkonnaasjades riigilõivuseaduse 6. peatükk. Erandeid riigilõivuseadusest reguleerib keskkonnaseadustiku üldosa seadus (lühend KeÜS) § 6210 lg 3, mis jõustus 01.01.2020.

Kui taotluses on puuduseid, siis informeeritakse sellest taotlejat ning antakse aega puuduste kõrvaldamiseks. Vajadusel algatab Keskkonnaamet keskkonnamõjude hindamise.

Kui ühele alale on esitatud mitu taotlust, siis toimub enampakkumine. Taotluse menetluse käigus küsitakse arvamusi mitmetelt institutsioonidelt – kohalik omavalitsus, maavarade komisjon jm asjassepuutuvad osapooled. Lisaks toimub alati ka avalikustamine.

Loa saamisest/ mitte saamisest informeeritakse taotlejat kirja teel.

 

Liivakarjääris kaevandamine. Foto: Martin Nurme

 

 

 

Liivakarjääris kaevandamine. Foto: Martin Nurme

 

Loa muutmine

Loa muutmise protsess on sarnane loa saamisega – tuleb esitada taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS ja tasuda riigilõiv.

Loa ümberregistreerimine

Loa ümberregistreerimiseks tuleb esitada avaldus infosüsteemis KOTKAS. Keskkonnaloa ümberregistreerimisel riigilõivu ei kaasne. 

 

Tähelepanu!

  • Kaevandamisloa omaja on kohustatud esitama kaevandamisloa andjale markšeiderimõõdistamise andmete alusel koostatud aruande kaevandatud maa ja selle korrastamise kohta  markšeiderimõõdistamise toimumise kvartalile järgnevas kvartalis koos kaevandamismahu aruandega.
  • Kaevandamisloa omanik on kohustatud maavaravaru kaevandamisega maa korrastama projekti alusel, mille tingimused väljastab ja rakendamiseks annab nõusoleku Keskkonnaamet.
  • Tutvu loa omaniku meelespeaga.

Maapõue deklaratsioonide esitamine infosüsteemis KOTKAS

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.