Liigikaitselised tööd

 

 

Keskkonnaameti liigikaitse büroo üks ülesannetest on erinevate liigikaitseliste tööde korraldamine, sh uuringud, inventuurid ja liigi kaitse tegevuskavade eelnõud.

Enamasti on vajalike tööde planeerimise aluseks konkreetse liigi kaitse tegevuskava.

Alljärgnevalt on ülevaade töödest, mis on alates 2016. aastast Keskkonnaameti liigikaitse büroos liigikaitse korraldamiseks tellitud.​​​​

 

I kaitsekategooriasse kuuluv mägi-piimputk vajab valgusküllaseid ja avatud kasvukohti. Foto: Anni Kurisman

Liigikaitselised tööd

Tellitud

 

2020

 1. Kolmis-seligeeria ja suure paelsambla leviku inventuur koos kaitsekorralduslike soovituste andmisega. Valmib 2022. aasta I kvartalis
 2. Püsiksannika kaitse tegevuskava koostamine. Valmib 2021. aasta I kvartalis
 3. Kanakulli registriandmete korrastamine. Valmib 2021. aasta I kvartalis
 4. Kanakulli kaitse tegevuskava uuendamine. Valmib 2021. aasta II kvartalis
 5. Väike-laukhane kaitse tegevuskava uuendamine. Valmib 2021. aasta I kvartalis
 6. Väikeluige rändepeatuspaikade inventuur. Valmib 2021. aasta IV kvartalis
 7. Villtulika inventuur. Valmib 2021. aasta III kvartalis
 8. Kassikaku noorlindude elupaigakasutuse ja ellujäämise uuring. Valmib 2022. aasta I kvartalis
 9. Rohelise hiidkupra potentsiaalsete elupaikade inventuur. Valmib 2022. aasta I kvartalis
 10. Ohustatud võtmeheinte kaitse tegevuskava koostamine. Valmib 2021. aasta I kvartalis
 11. Kirjuhaha kaitse tegevuskava koostamine. Valmib 2021. aasta I kvartalis
 12. Viigerhülge kaitse tegevuskava uuendamine. Valmib 2021. aasta I kvartalis
 13. Saaremaa sõrmkäpa ja tõmmu käpa inventuur valitud leiukohtades koos kaitsekorralduslike soovituste andmisega. Valmib 2021. aasta IV kvartalis

 

Vastuvõetud

 

2021

 1. Niidu-kuremõõga ja emaputke inventuur Luitemaa looduskaitsealal koos majandamissoovituste andmisega
 2. Lilla põdramoka, krookustoriku, leht-kobartoriku ja roosaka puunäätsu võimalike kasvukohtade inventuur 2019-2020
 3. Väikeluige rändepeatuskohtade inventeerimine
 4. Viigerhülge elupaigakasutuse uuring
 5. Nahkhiirtele oluliste merealade väljaselgitamine
 6. Must-toonekure veterinaarne diagnostika ja terviseseisundi hinnang
 7. Soomuraka kaitse tegevuskava koostamine. Kava kinnitatakse eeldatavasti 2021. aasta III kvartalis
 8. I kaitsekategooria sõnajalgtaimede kaitse tegevuskava koostamine. Kava kinnitatakse eeldatavasti 2021. aasta IV kvartalis
 9. Mudakonna kaitse tegevuskava uuendamine. Kava kinnitatakse eeldatavasti 2021. aasta IV kvartalis

2020

 1. Kivisisaliku elupaikade inventuur
 2. Kõre inventuur kavandatavas Saku-Männiku püsielupaigas
 3. Mägi-kadakkaera kaitse tegevuskava koostamine
 4. Püstkiviriku kaitse tegevuskava koostamine
 5. Jumalakäpa valikuliste leiukohtade inventuur koos kaitsekorralduslike soovituste andmisega
 6. Ebapärlikarbi tegevuskava uuendamine ning Pudisoo jõe veekvaliteedi andmebaasi loomine ja parameetrite analüüs
 7. Kivisisaliku tegevuskava uuendamine
 8. Lendorava kaitse tegevuskava uuendamine
 9. Eremiitpõrnika tulemus- ja potentsiaalsete elupaikade inventuur

2019

 1. Kassikaku ja kanakulli surmapõhjuste uurimine
 2. Madala arvukusega kõre asurkondade sigimise toetamine ja taasasustamine 2019. aastal
 3. Kanakulli potentsiaalsete elupaikade kontrollimine elupaigamudeli alusel Ida- ja Lääne-Viru maakonnas
 4. I kaitsekategooria linnuliikide leiukohaandmete korrastamine keskkonnaregistris
 5. Kauni kuldkinga püsielupaikades kaitsealuste taimeliikide inventuur ja vajalike hooldustööde kaardistamine
 6. Ahtalehise kareputke ja mägi-piimputke kaitse tegevuskava koostamine koos liikide leviku ja seisundi analüüsiga ning kasvukohtade seisundit parandavate vajalike hooldustööde kaardistamisega planeeritavates püsielupaikades
 7. Ida-võsalille leviku inventuu koos kaitsekorralduslike soovituste andmisega
 8. Poldrite säilitamise analüüs
 9. Pehme koeratubaka elupaikade inventuur
 10. Nõmmnelgi alamliikide leviku täpsustamine
 11. Hingu, võldase ja vingerja leviku täpsustamine 2017-2018
 12. Põldtsiitsitaja tegevuskava uuendamine
 13. Euroopa naaritsa tegevuskava uuendamine
 14. Suur-konnakotka tegevuskava uuendamine
 15. Rohunepi kaitse tegevuskava koostamine
 16. Kanakulli potentsiaalsete elupaikade kontrollimine elupaigamudeli alusel Ida- ja Lääne-Viru maakonnas
 17. Mustsaba-vigle pesitsusaegse elupaigakasutuse ja kodupiirkonna suuruse uuring GPS-jälgimisseadmete abil

2018

 1. Kassikaku tegevuskava uuendamine
 2. Paisude mõju hindamine must-toonekure pesitsusedukusele ja levikule
 3. Kaljukotka kaitse tegevuskava rakendamine: toitumisuuring
 4. I kategooria kaitsealuste linnuliikide (kalju-ja merikotkad) hukkumispõhjuste uurimine
 5. Metsise elupaikade sihttaastamise tulemuslikkuse seire Soomaa uurimisalal
 6. Niidurüdi inventuur valitud elupaikades
 7. Satelliit- ja GSM-põhiste saatjatega varustatud kotkaste ja must-toonekurgede info kogumine ning mittetöötavate saatjate eemaldamine lindudelt
 8. Kabli linnustiku kevadrände loendus
 9. Penijõe kasvatuskeskuse toel madala arvukusega kõre asurkondade sigimise toetamine ja taasasustamine 
 10. Emajõe luhtade linnustiku inventuur Alam-Pedja looduskaitsealal
 11. Nahkhiirtele oluliste merealade väljaselgitamine, I etapp
 12. Nõtke näkirohu leiukohtade inventuur koos kaitsekorralduslike soovituste andmisega
 13. Muda- ja järv-lahnarohu leiukohtade inventuur koos kaitsekorralduslike soovituste saamisega
 14. Valikuliste kuiva kasvukoha taimede inventuur koos kaitsekorralduslike soovituste andmisega
 15. Metsakujunduskava koostamine Pärnamäe lendorava püsielupaigale
 16. Lendorava kaitse tegevuskava rakendamine 2018
 17. Koldja selaginelli valikuliste leiukohtade inventuur ja elupaikade seisundi eksperdihinnang
 18. Kaitsealuste võtmeheinte valikuliste leiukohtade inventuur ja elupaikade seisundi eksperdihinnang
 19. Rohelise hiidkupra valikuliste leiukohtade inventuur ja elupaikade seisundi eksperdihinnang
 20. Viigerhülge elupaigakasutuse GIS kaardikihtide koostamine
 21. Nahkhiirte kaitse tegevuskava rakendamine: inventuur korrastatud parkides
 22. Limatünniku kasvukohtade inventuur ja elupaikade seisundi eksperthinnang
 23. Nahkhiirte talvitumise ja sügisparvlemise uuring Astangu talvitumiskoobastes ja lähiümbruses ning eksperdiarvamus ala kaitse alla võtmise kohta
 24. Kalakotka kaitse tegevuskava uuendamisele vajalik sisend
 25. Väikeluige tegevuskava uuendamisele vajalik sisend
 26. Kaljukotka kaitse tegevuskava uuendamisele vajalik sisend
 27. Merikotka kaitse tegevuskava uuendamisele vajalik sisend
 28. Satelliit- ja GSM-põhiste saatjatega varustatud kotkaste ja must-toonekurgede info soetamine ning mittetöötavate saatjate eemaldamine lindudelt
 29. Looduskaitseliste piirangutega aladel toimuva linnujahi analüüs
 30. Peatuvate veelindude lennuloendus
 31. Soomaa metsise katsealadel muutuste dokumenteerimine fotokindelpunktides
 32. Kirjukaani elupaikade inventuur
 33. Lendorava inventuuriandmete esitamine
 34. Saaremaa robirohu kasvukohtade hoolduse tulemuslikkuse hindamine (3. aasta pärast hooldust)
 35. Põldtsiitsitaja leviku täpsustamine 2017-2018
 36. Mudanepi leviku täpsustamine 2017-2018
 37. Loodusdirektiivi metsamardikate leviku täpsustamine 2016-2017
 38. Loodusdirektiivi siseveekogude suurselgrootute leviku täpsustamine 2016-2017
 39. Väikelendlaste leviku täpsustamine 2016-2017
 40. Lammiöölase leviku täpsustamine 2016-2017
 41. Kasetriibiku leviku täpsustamine 2016-2017
 42. Pisitigude leviku täpsustamine 2016-2017
 43. Ojasilmu ja jõesilmu leviku täpsustamine 2016-2017

2017

 1. Püramiid-koerakäpa inventuur ja elupaikade hooldamisvajaduse kaardistamine
 2. Mustsaba-vigle pesitsusaegse elupaigakasutuse ja kodupiirkonna suuruse uuring 
 3. Eremiitpõrnika elupaikade inventuur
 4. Kaitsealuste samblike inventuur koos kaitsekorralduslike soovituste andmisega üheksas püsielupaigas, ühes karvase kruupsambliku leiukohas ja Mustoja maastikukaitsealal ning eksperdihinnangu andmine Korela püsielupaiga põhjendatuse, selle kaitsekorra ja piiride otstarbekusele
 5. Kassikaku elupaikade inventuur
 6. Euroopa naaritsa loodusliku asurkonna geneetilise mitmekesisuse parandamise vajaduse uuring ja metoodika koostamine
 7. Metsise elupaikade sihttaastamise eksperimentaalne uuring Soomaa uurimisalal, II etapp
 8. Püsiksannika leviku, seisundi ja kaitstuse ekspertiis
 9. Hariliku jugapuu elupaikade inventuur ja püsielupaikade ettepaneku ekspertiis
 10. Väikeluige rändepeatuskohtade inventeerimine ja toitumisalade uuring
 11. Kotkaste ja must-toonekure uute pesitsusterritooriumite väljaselgitamine ning pesapaikade kaardistamine
 12. Must-toonekure kui katusliigi mõju uurimine II etapp
 13. Suur-konnakotka geneetilised uuringud
 14. Kaljukotka ja väike-konnakotka populatsiooniuuring
 15. Väike-konnakotka pesade kasutamise kestuse ja hülgamise ning uute pesade rajamise kauguse põhjuste uuring
 16. Satelliitsaatjatega varustatud kotkaste ja must-toonekurgede info soetamine ning satelliitsaatjate eemaldamine lindudelt

2016

 1. Talvituvate veelindude rahvusvaheline lennuloendus
 2. Madala arvukusega kõre asurkondade sigimise toetamine ja taasasustamine 2016
 3. Lendorava kaitse tegevuskava rakendamine 2016
 4. Euroopa naaritsa kaitse tegevuskava rakendamine 2016

Kuidas tutvuda aruannetega?

Tööde aruandeid ei ole I ja II kaitsekategooria liikide täpsete elupaiga andmete kaitseks avalikustatud (LKS § 53 lg 1).

Aruannetega tutvumiseks tuleb võtta ühendust Keskkonnaameti liigikaitse bürooga kontaktaadressil marju.erit@keskkonnaamet.ee. Kaitsealuste liikide inventuuride tulemused on edastatud keskkonnaregistrisse.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.