Liigi tegevuskavad

Liigi tegevuskavade eesmärk on sihipäraselt korraldada liikide kaitset või ohjamist.

Liigi kaitse tegevuskavasid koostatakse:

  • I kaitsekategooria liikidele;
  • liikidele, kelle kaitseks seni rakendatud tegevused ei ole soodsa seisundi saavutamiseks piisavad;
  • liikidele, kelle kaitset nõuavad rahvusvahelised lepped.

Liigi kaitse tegevuskava koostamise eesmärk on kavandada ja prioritiseerida kaitsealuste liikide säilimiseks vajalikud tegevused.

Tegevuskavad koostatakse tähtajatult, sealjuures planeeritakse kaitse-eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused viieteistkümneks ning tegevuste täitmise eelarve järgnevaks viieks aastaks.

Tegevuskavad kiidab pärast valmimist heaks liikide kaitse ja ohjamise korraldamise komisjon, mis koosneb Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi spetsialistidest ning liigiekspertidest. Liigi kaitse tegevuskava kinnitab Keskkonnaameti peadirektor.

Kõik kinnitatud tegevuskavad on kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Alates 2017. aastast kinnitab kavasid Keskkonnaamet ning need on leitavad lehe allosas. Menetluses olevate liigi tegevuskavade kohta saab samuti infot Keskkonnaameti liigikaitse büroost.

 

Kaunis kuldking sai kaitse tegevuskava 2015. aastal. Peamisteks kaitsemeetoditeks on raiete, metsakuivenduse, kasvukohtade hoolduse jmt reguleerimine ja suunamine. Kõige enam leidub kuldkinga Saaremaal, Lääne-Eestis, läänesaartel ning Järva- ja Jõgevamaal. Foto: Kadri Paomees

 

Kinnitatud liigi kaitse tegevuskavad

* on tähistatud redigeeritud tegevuskavad, kust on LKS § 53 lg 1 alusel eemaldatud I ja II kaitsekategooria liigi isendite täpsed elupaiga asukohad

** on tähistatud tegevuskavad, mida LKS § 53 lg 1 alusel ei või I katsekategooria liigi täpse elupaiga asukoha tõttu avalikustada

Tegevuskavade täisversioonidega tutvumiseks tuleb võtta ühendust Keskkonnaameti liigikaitse bürooga kontaktaadressil marju.erit@keskkonnaamet.ee.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.