Varajane hoiatamine

Keskkonnaameti ülesandeks on tagada kiirgusohust varajase hoiatamise süsteemi toimimine. Tõsiste tuuma- ja kiirgusõnnetuste puhul, kui radioaktiivne saaste võib näiteks atmosfääris ka riigipiire ületada, on oluline sellise ohu tõsidusest ja saaste levimise iseärasustest kiirest teada saada, et vajadusel oleks võimalik vastu võtta operatiivseid otsuseid elanikkonna kaitsmiseks.

Kiirgusohust varajase hoiatamise seirevõrk koosneb 15 automaatsest kiirgusseirejaamast, mis mõõdavad üle Eesti reaalajas õhu gammakiirguse taset. Kõigis seirejaamades on kasutusel mõõtedetektoritena Geiger-Müller detektor, mis mõõdab summaarse gammakiirguse doosikiirust (nSv/h) ja NaI(Tl) kristallil baseeruv detektor, mis mõõdab gammakiirgust spektraalselt, võimaldades identifitseerida radionukliide ja teha vahet eri radionukliidide poolt tekitatud doosikiirustel. Eelkõige pakub huvi tehislikest radionukliididest põhjustatud komponent, mida võrreldakse etteantud alarmitasemega. Alarmitaset ületava kiirgustaseme puhul edastavad jaamad automaatselt teate kiirgusosakonna 24/7 valvemeeskonnale, kes analüüsivad saadud informatsiooni ja vajadusel teavitavad teisi asjakohaseid asutusi ning elanikkonda.

Eesti ja teiste Euroopa riikide õhu kiirgustaseme andmeid on kõigil võimalik jälgida EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform ehk Euroopa kiirgusandmete vahetamise programm) veebikaardi vahendusel.

Soovituslik on avada kaart uues aknas.Eesti automaatseirejaamadest pärinevate andmete pikaajaline arhiiv on jälgitav ka: 1999 (109.62 KB, PDF) | 2000 (113.81 KB, PDF) | 2001 (111.85 KB, PDF) | 2002 (112.49 KB, PDF) | 2003 (115.85 KB, PDF) | 2004 (359.09 KB, PDF) | 2005 (132 KB, PDF) | 2006 (75.4 KB, PDF) | 2007 (123.24 KB, PDF) | 2008 (110.92 KB, PDF) | 2009 (83.18 KB, PDF) | 2010 (38.31 KB, PDF) | 2011 (78.91 KB, PDF) | 2012 (94.47 KB, PDF) | 2013 (99.34 KB, PDF) | 2014 (348.45 KB, PDF) | 2015 (327.21 KB, PDF) | 2016 (185.47 KB, PDF) | 2017 (1.37 MB, PDF) | 2018 (547.6 KB, PDF) | 2019 (1.06 MB, PDF) 2020 (1013.33 KB, PDF) | 2021 (584.58 KB, PDF)

Exceli formaadis 1998-2021 (653 KB, XLSX) esitatud ööpäevade keskmised doosikiirused on kuvatud mõõtühikus nanosiivertit/tunnis (nSv/h). 

Kuni 2014. a. märtsini koosnes seirevõrk Taani päritolu PMS ja ALNOR tüüpi 10 automaatjaamast. 2014. a aprillis asendati olemasolev seirevõrk Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames 15 uue seirejaamaga (tootja: Envinet GmbH).

Automaatne kiirgusseirejaam Kundas. Foto: Uko Rand

 

Varajase hoiatamise seirevõrku kuulub ka atmosfääriosakeste ja aerosoolide radioaktiivsuse seire, mida viiakse läbi kolmes seirejaamas: Harkus, Narva-Jõesuus ja Tõraveres. Kahes esimeses jaamas on rakendatud suure võimsusega filterseadmed pumpamiskiirusega 900 m3/h.

Filtrite laboratoorne analüüs võimaldab avastada väga väikeseid radionukliidide aktiivsuskontsentratsioone õhus (suurusjärgus µBq/m3). Atmosfääri radioaktiivse saaste kõige olulisemaks indikaatorisotoobiks on Cs-137, mida leidub õhus väga vähesel määral ka praegusel ajal. Alati leidub atmosfääris looduslikku radioisotoopi Be-7. Eesti andmeid Cs-137 ja Be-7 aktiivsuskontsentratsioonide kohta õhus on võimalik jälgida Keskkonnaameti koduleheküljel.

Õhu radioaktiivsus Harkus, Narva-Jõesuus ja Tõraveres (1.62 MB, PDF)

 

Harkus paiknev õhufilterseade Snow White JL-900 (tootja: Senya OÜ). Foto: Uko Rand

Hoiatav informatsioon võimalikust kiirgusohust võib saabuda ka rahvusvaheliste infovahetussüsteemide kaudu (näiteks Rahvusvahelisest Aatomienergiaagentuurist või Euroopa Komisjoni hädaolukorra üksusest). Sellise teabe vastuvõtmiseks ja analüüsimiseks täidab Keskkonnaameti kiirgusosakond rahvusvahelise kontaktpunkti funktsiooni.

Eesti lähialadel asuvate tuumajaamade võimalikel avariidel rakendatakse radioaktiivse saaste atmosfäärse leviku prognoosmudelit ARGOS, mis kasutab reaalaja ilmastikuandmeid ja võimaldab modelleerida radioaktiivse saaste liikumist ja levimist ajas ning hinnata inimeste poolt saadavaid kiiritusdoose. Modelleerimise tulemuste alusel saab välja töötada ja õigeaegselt rakendada meetmeid elanike tervise kaitseks.


Vaata lisaks:

Kiirgusseire

Kiirgusosakond

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.