ELi HKSi register

Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise register

Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemis (edaspidi ELi HKS) toimuvad tehingud (nt ühikute ost-müük) elektroonse registri kaudu, mis on ühine kogu Euroopas (European Union Community Registry, EUCR). Kõik riiklikud registrid on ühendatud rahvusvahelise sõltumatu tehingute logiga (International Transaction Log, ITL) ning Euroopa Ühenduse tehingute logiga (European Union Transaction Log, EUTL), mis kontrollib lubatud heitkoguse ühikute väljastamist, ülekandmist, tagastamist ja tühistamist. Registrites ja tehingute logides hoitakse teavet arvelduskontode hoiuste ja tehingute kohta.

Register on loodud vastavalt ELi HKSi direktiivile ning Euroopa Komisjoni otsuse 280/2004/EÜ artiklile 6. Registrit hallatakse ja toiminguid sooritatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) 2019/1122 (edaspidi registri määrus).

ELi HKSis osalevad ettevõtted peavad omama kontot kauplemise registris tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute saamiseks ja lubatud heitkoguse ühikute tagastamiseks. Heitkoguse ühikutega kauplemises osaleda soovivad isikud ja ettevõtted peavad samuti omama kontot kauplemise registris. Register sisaldab paiksete käitajate arvelduskontosid, õhusõiduki käitajate arvelduskontosid ning kauplemiskontosid.
Arvelduskontodel saab hoida kauplemisperioodil kehtivaid ühikuid ning teha ülekandeid teistele registri kontodele.

Registrisse sisselogimine

Ligipääs Eesti registrisse

Alates 28. oktoobrist 2016 toimub registrisse sisse logimine EU Login süsteemi kaudu. Varem toimus see Euroopa Komisjoni Autentimise Süsteemi ehk ECASi kaudu. Need, kes omavad ECAS kontot, ei pea mingeid muudatusi tegema, kuid edaspidi saab sisse logimisel kasutada vaid oma e-posti aadressi (kasutajanimega ei ole võimalik enam sisse logida). Uutele kasutajatele on abiks allpool viidatud EU Login õpetus.

•    EU Login õpetus (759.43 KB, PDF) (eesti keeles)
•    EU Login õpetus (681.09 KB, PDF) (inglise keeles)

Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise registri kontod

•    Käitaja arvelduskonto (Operator holding account, OHA) peab olema kõigil ELi HKSi kuuluvatel käitiste käitajatel. See on vajalik, et neile oleks võimalik tasuta eraldada lubatud heitkoguse ühikuid ning et nad saaksid sisestada oma käitise heitkoguse ja tagastada lubatud heitkoguse ühikuid ettevõtte heitkoguse aruandes esitatud heitkoguse ulatuses. Kontot saab kasutada ka ülekannete tegemiseks. Käitaja arvelduskonto omamine on kohustuslik ettevõtetele, kes peavad osalema ELi HKSis.

•    Õhusõiduki käitaja arvelduskonto (Aircraft operator holding account, AOHA) toimib samal põhimõttel kui käitaja arvelduskonto.
Õhusõiduki käitaja arvelduskonto omamine on kohustuslik ettevõtetele, kes peavad osalema ELi HKSis.

•    Kauplemiskonto (Trading account, TA) on mõeldud neile, kes kauplevad tihti.Kauplemiskonto omamine on vabatahtlik ning selle avamist võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.

Volitatud esindajad

Kõikidel registri kontodel peab olema vähemalt kaks volitatud esindajat (Account Representative, AR). Volitatud esindaja algatab kontoomaniku (nt ettevõtte) nimel tehinguid ja muid protsesse. Volitatud esindajale võib anda ka ainult vaatamisõigusega juurdepääsu kontole.
Loe täpsemalt registri määruse artiklist 20 ja Eesti registri kasutustingimustest (1.09 MB, PDF) (sh uute volitatud esindajate lisamisest).

Muudatustest teavitamine

Kontoomanikud peavad teavitama registri haldajat (khgregister@keskkonnaamet.ee) 10 tööpäeva jooksul muudatustest kontoga seotud teabes, sh muudatustest volitatud esindajatega seoses (registri määruse artikkel 22).

Tehingute sooritamine registris

Kõige lihtsam on teha ülekandeid kontodele, mis on usalduskontode nimekirjas. Sama kontoomaniku kontod lisatakse automaatselt usalduskontode nimekirja ning sinna on võimalik lisada ka teiste tehingupartnerite arvelduskontode numbrid. Muudatuse algatavad ja kinnitavad kaks volitatud esindajat, kellel on vastavalt protsesside algatamaise ja kinnitamise õigus. Muudatus tehakse viivitamata, kui tegu on kontode kustutamisega usalduskontode nimekirjast. Kõik ülejäänud muudatused usalduskontode nimekirjas tehakse pärast ettepaneku saamist neljandal tööpäeval kell 12 Kesk-Euroopa aja järgi. Tehinguid algatatakse esmaspäevast reedeni (ka) kella 11.00 ja 17.00 vahel (va riigipühad liikmesriikides).

Registri tasud / Fees for the ETS registry (186.79 KB, PDF)

Alates 2016. aastast on kauplemiskonto avamise taotluse läbivaatamise eest ette nähtud riigilõiv 300 eurot.
Alates 2014. aastast on kauplemiskonto hoolduse eest ette nähtud iga aasta kohta riigilõiv 320 eurot, mis tasutakse jooksva aasta 15. jaanuariks (riigilõivuseadus § 120).

Täiendav teave ja registri haldaja kontaktandmed

Küsimuste korral palume teil pöörduda Eesti registri haldaja poole:
Annika Konovalov
annika.konovalov@keskkonnaamet.ee
+372 56 944 935

Further information and the contact of Estonian Registry Administrator

If you have any questions, please contact Estonian Registry Administrator:
Ms. Annika Konovalov
khgregister@keskkonnaamet.ee
phone +372 56 944 935

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.