Kliima

Keskkonnaameti eesmärk kliima valdkonnas on vähendada inimeste tekitatud kasvuhoonegaaside heitkoguseid tööstuses ja transpordis.

Praegused kliimamuutused mõjutavad kogu planeeti ja suurendavad mitmesuguseid ebastabiilsusega seotud ohte. Globaalne soojenemine muudab meie keskkonda ning sellest tulenevalt suureneb äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja intensiivsus.

Kliimamuutuste leevendamiseks on Euroopa Liit loonud Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (edaspidi kauplemissüsteem/ELi HKS), milles osalevate käitiste heitkogus peab vähenema 43% võrreldes aastaga 2005.

Kauplemissüsteem tagab, et ligikaudu 11 000 Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna energiamahukat tööstusettevõtet ja elektrijaama vähendaksid heitkoguseid aasta-aastalt. Eestis kuulub 2020. a alguse seisuga süsteemi ligi 50 Eesti käitist, kes peavad aru andma ja järgima reegleid, mis on paika pandud õigusaktidega. Eestis on kauplemise süsteemi rakendamise pädev asutus Keskkonnaamet.

Eesti külmad ja lumised talved võivad kliimamuutuste tõttu edaspidi harulduseks muutuda. Foto: Marit Kivisild

Eesti peab aastaks 2020 vähendama transpordisektorist tulenevat kasvuhoonegaaside heitkogust 6% võrra. Sellest tulenevalt peab hetkel Eestis müüdavas mootorikütuses olema biokütust vähemalt 6,4% ning 10% aastast 2020.

Selle tõendamiseks peavad kütuse tarnijad esitama Keskkonnaametile iga kuu 15. kuupäevaks kuuaruande, milles on märgitud eelmise kalendrikuu jooksul tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguse ning neile vastava koguenergia andmed.

 

Kliimamuutuste leevendamiseks pakub Keskkonnaamet järgmiseid teenuseid:

  • väljastab kauplemissüsteemi lube;
  • väljastab fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise lube;
  • võtab vastu ja kinnitab seirekavasid ning seiremetoodika parandusaruandeid;
  • võtab vastu ja kontrollib iga-aastaseid heitkoguse aruandeid;
  • kontrollib ja kinnitab kasvuhoonegaaside mahu aruandeid;
  • menetleb Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi neljanda kauplemisperioodi võrdlusandmete aruandeid ja seiremetoodikakavu;
  • võtab vastu ja menetleb infot seoses käitistes toimunud tootmistaseme muudatustega, mis võivad vajada tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute korrigeerimist;
  • eraldab kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise registris tasuta lubatud heitkoguste ühikuid ning pakub kauplemise registri kasutajatuge.
 

Kliima- ja kiirgusosakonna kliima- ja välisõhubüroo kliima peaspetsialistid

Valdkond Nimi E-post Telefon
Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem Annika Konovalov annika.konovalov@keskkonnaamet.ee 5694 4935
Kasvuhoonegaaside maht aruanded, käitlemisload ja FOKA register  Egon Oraste egon.oraste@keskkonnaamet.ee 5344 3473
 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.