Kiirgustegevusluba

Kiirgustegevus on mis tahes tegevus, mis suurendab või võib suurendada inimese kiiritust tehislikest või looduslikest kiirgusallikatest. Kiirgustegevus on muu hulgas:
 • radioaktiivse aine tootmine, töötlemine, kasutamine, omamine, hoidmine, ladustamine, vedu, sealhulgas sisse- ja väljavedu, ning vahe- ja lõppladustamine;
 • ioniseerivat kiirgust emiteeriva ja suurema kui 5-kilovoldise potentsiaalide vahe juures töötava elektriseadme kasutamine;
 • tuumakäitise käitamine.
 
Kiirgustegevusluba annab õiguse läbi viia kiirgustegevust. Kiirgustegevuse alustamine või tegutsemine kiirgustegevusluba nõudval kiirgustööl ilma kiirgustegevusloata on keelatud. Kiirgustegevusluba on vaja järgmisteks tegevusteks:
 
 • tuumkütusetsükli mis tahes rajatise ekspluateerimiseks, sulgemiseks ja dekomissioneerimiseks;
 • radioaktiivse aine ja seda sisaldavate toodete tootmiseks, kasutamiseks, hoidmiseks ning veoks, sealhulgas sisse- ja väljaveoks;
 • elektrikiirgusseadmete kasutamiseks ja hoidmiseks;
 • radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks ja veoks;
 • suurenenud looduskiiritusega seotud tegevuseks, mille korral looduslikest radionukliididest põhjustatud kiirgus on kiirgusohutuse seisukohalt oluline.
Kiirgustegevusluba on vaja ka kiirgusallika (k.a elektrikiirgusseadme) paigaldadamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks. Remondi-ja hooldustööd, mis ei ole seotud kiirgusallika kiirgust tekitavate osadega, tohib teha kiirgustegevusloata.
 
Kiirgustegevusluba ei ole vaja tegevuseks, milles:
 
 • kasutatavate radionukliidide aktiivsus või aktiivsuskontsentratsioon on väiksem kui väljaarvamistase;
 • kasutatakse elektrikiirgusseadet, mille töötamise ajal ei ületa doosikiirus seadme pinnast 0,1 meetri kaugusel ühte mikrosiivertit tunnis ja millel on kehtiv tüübikinnitus. Tüübikinnitus ei ole nõutav visuaalkuvamise katoodkiirte toru või muu kuni 30-kilovoldise potentsiaalide vahe juures töötava elektrikiirgusseadme kasutamisel.
 • kasutatakse kinnist kiirgusallikat sisaldavat seadet, mille töötamise ajal ei ületa doosikiirus seadme pinnast 0,1 meetri kaugusel 1 mikrosiivertit tunnis (µSv/h) ning millel on kehtiv tüübikinnitus ja mille ohutustamise kava on kooskõlastatud Keskkonnaametiga.
 

Keskkonnaamet tunnustab teises Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis väljastatud kiirgustegevusluba, selleks esitab ettevõtja Eestis teenuse osutamiseks Keskkonnaametile selle tegevusloa tunnustamiseks taotluse.

 
Kiirgustegevusloa saamiseks tuleb esitada Keskkonnaametile taotlus koos nõutavate dokumentidega ja tasuda riigilõiv. Alates 01.04.2018 on kiirgustegevusloa taotlemine/muutmine ja sealhulgas riigilõivu tasumine infosüsteemis KOTKAS.
 

Kiirgustegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 315 eurot.

Kiirgustegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.

Täpsemalt riigilõivust: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/riigiloivud

 

Asjakohased õigusaktid

 

e-post: info@keskkonnaamet.ee

 
 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.