Kiirgusseire

Kiirgusseire eesmärgiks on informatsiooni kogumine keskkonna eri sfääride radioaktiivsuse tasemete kohta, eesmärgiga kaitsta inimest ja looduskeskkonda liigse ioniseeriva kiirguse kahjuliku mõju eest. Selleks kogutakse ja analüüsitakse regulaarselt erinevaid keskkonnaproove, et avastada eelkõige inimtegevusest põhjustatud radionukliidide sisalduse tõusu. Kiirgusseires jälgitakse keskkonna radioaktiivsuse taseme muutusi ajas, hinnatakse seiretulemuste vastavust regulatsioonide nõuetele ja inimeste poolt saadavaid kiirgusdoose. Vajadusel võetakse tarvitusele meetmed kiirgusdooside vähendamiseks.

Keskkonnaamet täidab riikliku keskkonnaseire programmi kiirgusseire allprogrammi. Riiklik keskkonnaseire programm on kinnitatud keskkonnaministri pool 1. märtsil 2019. Kiirgusseire tulemused on esitatud kiirgusseire aastaaruannetes.

Kiirgusseire raames jälgib Keskkonnaamet:

  • atmosfääri üldise gammakiirguse taset ja õhukandeliste osakeste radioaktiivsust;
  • pinnavee ja merekeskkonna (merevee, -taimede ja -kalade) radioaktiivsust;
  • joogivee, Eestis toodetud toorpiima, inimese üldise toiduratsiooni ning erinevate toiduainete (sh metsaseente ja marjade) radioaktiivsust;
  • pinnase radioaktiivsust;
  • suurema ohuga kiirgustegevuskohtade lähiümbruse looduskeskkonna radioaktiivsust.

Rutiinselt analüüsitakse proovides peamiselt järgmiste radionukliide sisaldust:

  • tehislikku päritolu tseesiumi (Cs-137), strontsiumi (Sr-90), joodi (I-131) ja triitiumi (H-3);
  • looduslikku päritolu kaaliumi (K-40), raadiumi (Ra-226, Ra-228), tooriumi (Th-232) ja berülleumi (Be-7).

Reaalajas õhu gammakiirguse taset mõõtvad 15 automaatset seirejaama on osa kiirgusohust varase hoiatamise süsteemist, mille ülesandeks on avastada võimaliku piiriülese radioaktiivse saaste kandumine Eestisse. Pidevalt töötavad seirejaamad reageerivad operatiivselt õhu radioaktiivsuse tõusule. Saadav informatsioon on aluseks elanikkonna teavitamisele kiirgusohust ja kiireloomuliste meetmete rakendamisele. Lisaks jälgitakse õhukandeliste osakeste radioaktiivsust kolmes seirejaamas.

Loodusliku radioaktiivse gaasi radooni seiret hoonete siseõhus teostab Keskkonnaamet riiklike uurimisprojektide raames.

 


 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.