Keskkonnatasu statistika

 

Iga aasta 1. aprilliks koostab Keskkonnaamet eelneva aasta keskkonnatasude statistika.

 

Deklareeritud keskkonnatasude statistika

Tutvu täpsema statistikaga, kus on toodud 2011-2020. a deklareeritud saastetasud ning vee erikasutusõiguse ja maavara kaevandamisõiguse tasud. Andmete allikas on Keskkonnaameti e-teenuste portaali keskkonnalubade infosüsteem (KLIS) ja keskkonnaotsuste infosüsteem (KOTKAS).

Maksukorralduse seaduse § 89 ja 98 kohaselt on maksukohustuslasel õigus parandada ja muuta deklaratsioone kuni kolm aastat, seetõttu võivad järgnevalt toodud deklareeritud keskkonnatasud mõnevõrra erineda reaalselt hetkel deklareeritud keskkonnatasudest.

 

Laekunud keskkonnatasude statistika

Seoses riigieelarve maksulaekumise muutumisega kassapõhisest tekkepõhiseks on andmed maksulaekumise kohta alates 2018. aastast kättesaadavad Rahandusministeeriumi veebilehelt „Riigieelarve".

Keskkonnatasude laekumise ülevaated on esitatud ka Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

 

Kontroll

Keskkonnaamet täidab keskkonnatasude seaduse § 331 lg 4 kohaselt maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri ülesandeid saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu arvutuse kontrollimisel, tasumisele kuuluva keskkonnatasu arvutamisel ja määramisel.

 

Aasta
Keskkonnatasu deklaratsioone esitavaid isikuid*
Kõik lõpetatud kontrollid
Täiendav keskkonnatasu, EUR
2012 1 931 177   461 828
2013 1 948 282   902 899
2014 1 973 208   502 345
2015 2 080 228   412 827
2016 2 089 165   492 564
2017 1 917 140   292 745
2018 2 024 402   259 020
2019 1 914 267   231 984
2020 1 903 236 1 775 968

 

* Ühel isikul võib olla mitu keskkonnaluba ning loa raames võib toimuda tegevus mitmes keskkonnakasutuse valdkonnas. Vastavalt keskkonnaministri 05.04.2011 määruse nr 22 "Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord" § 2 lõigetele 1 ja 2 peab isik, kellel on keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise kohustus, esitama deklaratsiooni iga keskkonnakasutuse valdkonna ja keskkonnaloa kohta eraldi.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.