Keskkonnatasu

 

Keskkond on meie kõigi ühine rikkus. Keskkonna kasutamise eest makstakse keskkonnatasu.

Keskkonnatasu rakendamise eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju.

Samuti soovime suunata loodusvara tõhusamalt kasutama ning teenida riigile tulu loodusvara kasutada andmisest. Keskkonnatasudest laekunud raha jaotatakse erinevate keskkonnaprojektide ning riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete vahel. Keskkonnatasudest riigieelarvesse laekuvat raha kasutatakse sihtotstarbeliselt keskkonnaseisundi hoidmiseks, loodusvarade taastootmiseks ja keskkonnakahjustuste heastamiseks.

Keskkonnatasude haldamine toimub Keskkonnaameti ning Maksu- ja Tollimeti koostöökokkuleppe alusel.  Keskkonnatasu arvestamise ja tasumise õigsust kontrollib Keskkonnaamet.

Keskkonnatasuosakonna teenused: 


Keskkonnatasude maksjate seas on palju loomakasvatajaid. Fotol Lepaniidi mahetalu kitsed. Foto: Kaja Hiis-Rinne

 

 

 

Keskkonnatasu maksja

Keskkonnatasu maksmise kohustus on keskkonnaloa omanikel ja ka nendel loata isikutel, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama.

Keskkonnatasu maksmiseks tuleb esitada keskkonnatasu deklaratsioon

Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS saab deklareerida keskkonnatasusid kiiresti ja paberivabalt. Keskkonnatasu deklareerimiseks tuleb minna veebilehele kotkas.envir.ee, sõlmida kasutusleping ning teha volitused.

Täpsemalt saab loa omamise nõuetest lugeda valdkondade rubriikidest: välisõhkvesimaapõu, jäätmed ja keskkonnakompleksluba.

Klienditugi

Telefon: 662 5999 (E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.30)

E-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee.

Pöördu klienditeeninduse poole, kui Sul on tõrkeid või probleeme:

 • KOTKAS süsteemi ligipääsul

 • kasutuslepingu allkirjastamisel/jõustumisel

 • volituste andmisel

   

  Keskkonnatasude määrad

  Keskkonnatasude määrad on kehtestatud keskkonnatasude seadusega

  NB! Keskkonnaloaga määratud piirkoguste ületamisel rakendatakse kõrgendatud määraga keskkonnatasu. 

  Kõrgendatud määraga keskkonnatasu tuleb maksta ka siis, kui tegevus on toimunud ilma loata, aga keskkonnakasutuse ulatus või viis  nõuab keskkonnaloa olemasolu.

  Menetluses olevat loa taotlust ei võrdsustata loa omamisega, seega loa taotlemise menetlemise ajal on tegu loata keskkonnakasutusega. 

  Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD vormi) täitmine

  Kõrgendatud määraga tasu on tulumaksuseaduse § 34 p 6 kohaselt kulu, mida on keelatud ettevõtlustulust maha arvata ning kuulub tulumaksuga maksustamisele ja deklareeritakse TSD vormi lisal 6.

  Juhised maksudeklaratsiooni TSD vormi lisa 6 täitmiseks on leitavad  Maksu- ja Tolliameti kodulehel.

  Erandlikel juhtudel ei kuvata eeltäidetud vormi lisa 6 reale 6041  Maksu- ja Tolliametile aasta jooksul kõrgendatud määra järgi tasutud keskkonnatasu. Sellisel juhul tuleb ettevõttel endal muuta vormil rida 6040 ning kajastada seal tasutud summa kogu ulatuses.

   

  Keskkonnatasuosakonna valdkondlikud kontaktisikud

  Valdkond Nimi E-post Telefon
  Juhataja Ahto Eesmäe ahto.eesmae@keskkonnaamet.ee 5671 2141
  Keskkonnatasude päringute töötlemine Kerli Ojakivi kerli.ojakivi@keskkonnaamet.ee 5691 9489
  Keskkonnatasud maapõue valdkonnas Marite Kungla marite.kungla@keskkonnaamet.ee 5687 8056
  Keskkonnatasud õhu valdkonnas Mikk Toim mikk.toim@keskkonnaamet.ee 511 4729
  Keskkonnatasud jäätmete valdkonnas Marika Martin marika.martin@keskkonnaamet.ee 5688 0353
  Keskkonnatasud vee valdkonnas, saastetasude asendamise koordineerimine Ethel Tekkel ethel.tekkel@keskkonnaamet.ee 5683 8037
   

  Keskkonnatasu maksmine

  Keskkonnatasu makstakse Maksu- ja Tolliameti poolt avatud ettemaksukontole, kus igal maksumaksjal on personaalne viitenumber.

  Raha on soovitav kanda ettemaksukontole enne maksukohustuse tähtaega. Ettemaksukontolt maha arvestamine toimub automaatselt kohustuse tähtaja saabudes.

  Kui kohustuse tähtaja saabudes ettemaksukontol vahendid puuduvad, siis on maksumaksja kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi 0,06% päevas. Täpsem info intresside arvestuse kohta seoses koroonakriisiga on leitav Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

  Rahalised kohustused arvestatakse ettemaksukontolt maha nende tekkimise järjekorras. Ühe ja sama maksetähtajaga nõuete täitmisel võetakse aluseks maksukorralduse seaduse §-s 105 kehtestatud järjestus.

   

  Kuidas osaleda
  riigi valitsemises?

  Sinu arvamus on meile väga oluline!
  Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

  Eelnõude infosüsteem

  Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

  Osalusveeb

   

  Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.