KMH/KSH programm ja aruanne

Pärast KMH või KSH algatamist koostab arendaja koos KMH või KSH juhteksperdiga KMH või KSH programmi või planeeringu KSH väljatöötamise kavatsuse. Programmi ja väljatöötamise kavatsuse näol on tegemist KMH või KSH kavandamisetapiga (ingl scoping). KMH või KSH menetluses koostatakse üldjuhul programm, erandina planeeringute koostamisel valmib KSH väljatöötamise kavatsus.

Programmi ja väljatöötamise kavatsuse koostamine on üks olulisemaid etappe KMH või KSH korraldamisel, kuna sellega lepitakse kokku KMH või KSH ulatus ning detailsus. Programmis ja väljatöötamise kavatsuses määratakse ära mida, millises ulatuses ja kui detailselt on kavas KMH või KSH käigus hinnata. Samuti tuuakse välja mõjude hindamisel kasutatav hindamismetoodika ja näidatakse ära kaasamis- ja ajakava.

KMH või KSH tulemused võtab kokku KMH või KSH aruanne. Aruande koostab juhtekspert ja tema juhitud eksperdirühm. Aruanne selgitab, kirjeldab ja hindab kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasnevat keskkonnamõju ning pakub välja olulise keskkonnamõju vältimise, ennetamise ja leevendamise meetmed. Aruande koostamisel lähtutakse KMH või KSH programmist või väljatöötamise kavatsusest ning see peab vastama keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuetele.
KMH ja KSH menetluse põhimõtteline skeemKMH ja KSH menetluse põhimõtteline skeem

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.