Looduskeskused

Keskkonnaametil on üle Eesti 8 looduskeskust, kus on mitmekesised võimalused keskkonnahariduslike ürituste ja õppeprogrammide läbiviimiseks.

Looduskeskuste külastamine annab hea võimaluse tutvuda Eesti eri piirkondades paiknevate kaitsealadega. Lisavõimalusi pakub liikuva keskusena keskkonnahariduse buss Harju-, Järva- ja Raplamaal.

Kõikide rahvusparkide keskustes ning mitmetel kaitsealadel on olemas põhjalikud piirkonna loodust ning kultuuripärandit tutvustavad püsiekspositsioonid. Lähtuvalt kohalikest tingimustest (õppeklass, matkarajad) on kõigi looduskeskuste jaoks välja töötatud temaatilised õppeprogrammid, mille sisu haakub koolides ja koolieelsetes lasteasutustes õpetatavate teemadega. Looduskeskuste juures läbiviidavad programmid pakuvad võimalust tunnetada loodust erinevate meeltega, osaleda eakohastes keskkonnamängudes ning saada teadmisi piirkonna looduse kohta.

Keskuste juures pakutavad õuesõppe programmid aitavad loodusainete tundides õpitud teadmisi ja oskusi praktilise eluga seostada.

Looduskeskused on oma piirkonnas oluliseks keskkonna- ja looduskaitsealase info jagamise kohaks, kus Keskkonnaameti töötajad viivad läbi avalikkusele suunatud infopäevi, seminare, konverentse ning loodusõhtuid.

Harju-, Järva- ja Raplamaal saab teemapäevadele või õppelaagritesse tellida KESKKONNAHARIDUSE BUSSI, mis on kohandatud vajalike õppevahendite veoks, et korraldada aktiivõpet järgmistel teemadel:

  • vee-elustik,
  • muld kui tähtsaim tootmisvahend (sh mullaelustik),
  • Eesti maavarad,
  • Eesti ulukid (nahad, koljud, ekskremendid),
  • jäätmed ringmajanduses,
  • looduse kaubamaja (ökosüsteemiteenused).

Kontaktandmed bussi tellimiseks:

 Mercedes Sprinter bussi sisemuse ehitas ümber Silwi Autoehituse AS. Bussi soetamist, sisemuse projekteerimist ja ümber ehitamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine“ raames.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.