Keskkonnaharidus

Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna eesmärgiks on tutvustada loodus- ja keskkonnakaitset ning kujundada ühiskonna väärtushinnaguid keskkonnasäästlikumaks.

 Mida pakub Keskkonnaamet?

Põhiline osa keskkonnahariduslikust tegevusest on suunatud õpilastele. Keskkonnaamet on välja töötanud ligi 100 õppeprogrammi, mis võimaldavad korraldada loodusainete tunde kaitsealal, koolis või selle ümbruses. Õuesõppe tunnid pakuvad lastele huvitavat vaheldust ning aitavad kinnistada klassiruumis õpitud teadmisi. Programmides osalemine on koolidele tasuta. Lasteaiarühmad on oodatud Keskkonnaameti looduskeskustesse. Õppeprogrammide kirjeldused leiab keskkonnahariduse portaalist.

Keskkonnametil on  8 looduskeskust, kus on olemas kohalikku loodust tutvustav püsiekspositsioon ning võimalused loodushariduslike programmide läbiviimiseks. Lisavõimalusi pakub liikuva keskusena keskkonnahariduse buss Harju-, Järva- ja Raplamaal.

 

 

Keskkonnahariduse infopäevad

Õppeaasta alguses toimuvatel keskkonnahariduse infopäevadel pakume õpetajatele võimalust silmast silma kohtuda looduskeskuste esindajatega ning teiste keskkonnahariduslike tegevuste pakkujatega omast maakonnast ja lähiümbrusest. 
Infopäevadele on oodatud nii lasteaia- kui kooliõpetajad, huvijuhid, koolijuhid kui teised huvilised.

Keskkonnahariduse ümarlauad

Ümarlaudade eesmärgiks on parandada keskkonnahariduse kujundamisega seotud asutuste ja organisatsioonide koostööd. 
Ümarlauad on koostöövorm, mille raames saadakse kokku vastavalt vajadusele. Ümarlauadade töösse on kaasatud maavalitsused, omavalitsuste liidud, RMK, KIKi maakondlikud esindajad, kutseõppeasutused, ülikoolid, aktiivsemad koolid ja lasteaiad, keskkonnaharidust pakkuvad ettevõtted ja vabaühendused.  
Protokollid on leitavad Keskkonnahariduse portaalist.

Teavitustegevus

Erinevate sihtgruppide paremaks teavitamiseks korraldavad keskkonnahariduse spetsialistid seminare, infopäevi ja kampaaniaid, koostavad keskkonnateemalisi infomaterjale, valmistavad ette kaitsealasid ja matkaradu tutvustavate infotahvlite ning looduskeskuste ekspositsioonide materjale


Lapsed õpivad liblikaid tundma. Pildistas Allar Liiv.
Foto: Allar Liiv

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.