Kudealade taastamine

Keskkonnaamet viib Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 toel läbi kalade kudetingimuste parandamist meres, jõgedes ja järvedes (EMKF meede 1.18).

Meetme eesmärgiks on merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamine. Selle elluviimiseks toetatakse kunstkoelmute paigaldamist Liivi lahte ja koelmualade taastamist meres ja siseveekogudes.

Meetme eelarve 2014-2020 programmperioodiks on ca 3 000 000 eurot, mida rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

 

Keskkonnaameti elluviidavate 1. vooru projektide nimekiri:

Ehitustööd 2017-2019

 1. Kalade kudetingimuste parandamine Nõva jõel
 2. Kalade kudetingimuste parandamine Veskijõel
 3. Kalade kudetingimuste parandamine Riguldi jõel ja Leidissoo peakraavil

Eeluuringud 2017-2019

 1. Koha kunstkoelmute paigutamine Pärnu lahte, kunstkoelmute kontroll ja koelmute hooldamine (2.1 MB, PDF)
 2. Eeluuringu koostamine Keeri järve väljavoolu puhastamiseks kalade rände hõlbustamiseks (2.37 MB, PDF)
 3. Eeluuringu koostamine lõheliste varjevõimaluste lisamiseks Timmkanali sobivatel lõikudel (1.48 MB, PDF)
 4. Eeluuringu koostamine lõheliste koelmualade ja elupaikade parandamiseks Vääna jõe alam- ja keskjooksul (1005.47 KB, PDF)
 5. Eeluuringu koostamine lõheliste koelmualade ja elupaikade parandamiseks Pirita jõe alamjooksul (989.15 KB, PDF)
 6. Eeluuringu koostamine Jaama jõe suudme ja Jaama kanali puhastamiseks setetest kalade rände võimaldamiseks madalveeperioodil (1.37 MB, PDF)
 7. Eeluuringu koostamine forelli koelmuala kvaliteedi parandamiseks ja koelmualade laiendamiseks Munalaskme oja sobivatel lõikudel (2.28 MB, PDF)
 8. Eeluuringu koostamine Sauemere ja Teorehe järve veetaseme hoidmiseks ja noorkalade merre laskumise võimaldamiseks (3.41 MB, PDF)
 9. Eeluuringu koostamine Saunja lahe ja Riimimere, Saaremõisa lahe ning Salajõe-Kärbla peakraavi süsteemi vahelise osaliselt kinni kasvanud kalade rändetee taasavamiseks (2.72 MB, PDF)
 10. Eeluuringu koostamine Matsalu lahe, Kasari jõe lehtersuudmeala kalade kude- ja turgutusala seisundi parendamiseks vaba veepiiri, roostiku mosaiiksuse ning vooluveekogude looduslikuma veerežiimi taastamiseks ja säilitamiseks (2.87 MB, PDF)
 11. Kloostri jõe lehtersuudme elupaigatüübi (EL LD tüüp 1130) inventeerimine (5.26 MB, PDF)

Kokku 1. vooru maksumus 523 778 eurot.

 

Keskkonnaameti elluviidavate 2. vooru projektide nimekiri:

Ehitustööd 2019-2020

 1. Lõheliste koelmualade lisamine Pirita jõe alamjooksule
 2. Lõheliste ja varjevõimaluste lisamine Timmkanali sobivatel lõikudel
 3. Lõheliste koelmualade ja varjevõimaluste lisamine Vääna jõe alam- ja keskjooksule
 4. Ehitustööd Sauemere ja Teorehe järve veetaseme hoidmiseks ja noorkalade merre laskumise võimaldamiseks

Eeluuringud 2019-2020

 1. Eeluuring forelli elutingimuste parandamiseks Häädemeeste jõe ülemjooksul (2.24 MB, PDF)
 2. Eeluuring forelli elutingimuste parandamiseks Vasalemma jõe ülemjooksul (31.76 MB, PDF)
 3. Kalade kudetingimuste parandamise järelhindamine  (19.48 MB, PDF)

Kokku 2. vooru maksumus 302 935 eurot.

 

Lingid:

 

Lisainfo:

Aimar Rakko, Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja, aimar.rakko@keskkonnaamet.ee, 5306 9104

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.