Harrastuspüük

Harrastuslik kalapüük on lubatud kõigile avalikul või avalikuks kasutamiseks olevatel veekogudel.

Eraomandis oleval veekogul, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks, võib ühe lihtkäsiõnge ja kuni kolme õngpüünisega kala püüda vaid kinnisasja omaniku loal.

Harrastuslik kalapüük on hobitegevus ning paljude jaoks ongi see parim puhkus ja meeldiv ajaviide, kuid selle juures tuleb järgida seadusest tulenevaid reegleid. 
 
Oluline on teada, kus, millal ja milliste vahenditega tohib harrastuskalastaja kala püüda. Tuleb ka meeles pidada, et harrastuspüügil saadavaid saake ei ole lubatud müüa ega osta. Püütud kalad on mõeldud üksnes püüdja toidulauale. 

Harrastuspüük on üldjuhul tasuline.

Õngepüük

Igaüks tohib avalikul ja avalikult kasutataval veekogul tasuta ja püügiõigust vormistamata püüda kala ühe lihtkäsiõngega. Arvestama peab keeluaegade, -kohtade ja kalaliikidele kehtestatud piirangutega.

Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust, raskusest ja ujukist. Püügil kasutatakse ainult looduslikku sööta.

Harrastuskalapüük kuni kolme õngpüünisega

Harrastuskalapüügiõiguse ehk harrastuspüügiõiguse eest tasumisel on igaühel õigus õngpüünistega kala püüda avalikult kasutatavatel veekogudel. Arvestama peab keeluaega, -kohta ja kalaliikudele kehtestatud piiranguid.

Õngpüünised on: spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng (krunda, tonka), und, käsiõng ja rohkem kui üks lihtkäsiõng, harpuunipüss ja harpuun ning haakeõng. Püügivahendite kirjeldused on saadaval kalapüügieeskirjas.

NB! Alates 1. detsembrist 2017 on harrastuslikul kalapüügil õngpüünistega lubatud ühel isikul ühes ööpäevas püüda kuni 15 kg ahvenat.
 

Millal on vaja kalastuskaarti (kalastusluba)?

Kalastuskaarti on vaja kui:

 • püügivahendina kasutatakse nakkevõrku, kuni 100 konksust koosnev õngejada, kadiskat, liivi, vähinatta ja -mõrda ning kuuritsat;
 • püük toimub spinningu ja lendõngega Kesk-Eesti forellijõgedel või Põhja-Eesti lõhe- ja meriforellijõgedel;
 • püük toimub Endla looduskaitsealal, Matsalu rahvuspargis või Silma looduskaitsealal.

Nakkevõrgul, õngejadaga püügil, vähipüügil ja Silma looduskaitsealal on kalastuskaartide arv piiratud.

Loe täpsemalt kalastuskaardi taotlemisest

Õngemees kalavetel. Foto: Aimar Rakko

Harrastuspüügiõiguse tasu

24 tunni eest - 1 euro
7 päeva eest – 3 eurot
182 päeva eest – 13 eurot
365 päeva eest – 20 eurot

Tasu saab maksta 

Püügiõigust tõendavaks dokumendiks on isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba).

Harrastuspüügõiguse tasu maksmisel soodustatud isikud

Harrastuspüügiõiguse tasu ei pea tasuma (välja arvatud juhtudel kui on vajalik kalastuskaart (vaata  Kalastuskaart)):

 • alla 16-aastased õpilased (õpilaspilet);
 • pensionärid (pensionitunnistus);
 • õigusvastaselt represseeritud isikud ja represseerituga võrdsustatud isikud (represseeritu tunnistus);
 • puudega isikud (puude raskusastet ja kestust tõendav dokument);
 • osalise või puuduva töövõimega isikud (osalist või puuduvat töövõimet tõendav dokument).

Nimetatud isikutel, v.a eelkooliealised lapsed, peab harrastuspüügil kaasas olema soodustust tõendav dokument, milleks on:

 • õpilaspilet;
 • pensionitunnistus;
 • represseeritu tunnistus;
 • puude raskusastet tõendav dokument.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.