Rahvuspargid

Eestis on kuus rahvusparki:

  • Karula rahvuspark – Lõuna-Eesti kuppelmaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 1993);
  • Lahemaa rahvuspark – Põhja-Eesti rannikumaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 1971);
  • Matsalu rahvuspark – Lääne-Eesti iseloomulike koosluste ning Väinamere looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 2004);
  • Soomaa rahvuspark – Kesk- ja Edela-Eesti soo- ja lammimaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 1993);
  • Vilsandi rahvuspark – Lääne-Eesti saarestiku rannikumaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 1993);
  • Alutaguse rahvuspark – Ida-Eestile omaste ulatuslike soo-, metsa- ja rannikumaastike ning kultuuripärandi kaitseks (loodud 2018).

Palmse mõis sügisesel alleel. Foto: Toomas TuulPalmse mõis on üks Lahemaa rahvuspargi pärleid. Foto: Ave Paulus

 

Kõigi rahvusparkide valitsejaks on Keskkonnaamet, kelle ülesandeks on rahvuspargis vajalike tööde ja kaitsekorra planeerimine, erinevate kooskõlastuste ja lubade andmine, järeleevalve ning seire ja uuringute läbiviimine. Samuti ka keskkonnahariduslike õppeprogrammide läbiviimine, infotrükiste koostamine, loodusõhtute ning infopäevade korraldamine.

Igal rahvuspargil on oma kaitse-eeskiri, kus on kirjas, millised tegevused on kaitsealal lubatud ning millised vajavad Keskkonnaameti luba. Kaitsealal tegutsemise lubade kohta (rahvaürituse korraldamine, sõidukiga liiklemine jne) saab infot meie tegutsemislubade rubriigist. Kõik kaitse-eeskirjad on leitavad Riigi Teatajast.

Lisaks kaitse-eeskirjadele on rahvusparkidel kaitsekorralduskavad, mille tegevuskavaga nähakse ette järgmisel perioodil teostatavad tööd, nende tööde prioriteetsus, teostamise aeg ning maksumus. Samuti on seal kirjas üldised põhimõtted, millest kaitseala valitseja Keskkonnaamet lähtub kaalutlusotsuste tegemisel (nt, kas lubada ehitada või mitte) ning millest kaitseala maaomanikud ja elanikud võiksid lähtuda oma tegevuste planeerimisel ja teostamisel. Kõik kaitsekorralduskavad on leitavad Eesti Looduse Infosüsteemist.

RMK ülesandeks on rahvuspargi külastuse korraldamine, maahoolduse korraldamine ning riigimaadel erinevate kaitsekorralduslike tegevuste rakendamine.

Võimalikest keskkonnarikkumistest ja -õnnetustest saab teatada riigiinfo telefonile 1247.

Külasta ka meie uut Eesti suuremaid kaitsealasid ühendavat kodulehte www.kaitsealad.ee, kuhu on koondatud põhjalikum info meie rahvusparkide ja olulisemate kaitsealade kaitsekorra, loodusväärtuste ja külastusvõimaluste kohta.

Kodulehelt leiab ka infot kaitsealade sündmuste kohta ja saab ka ise teada anda oma korraldatud sündmusest kaitsealal.

Head lugemist ja looduse avastamist!

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.