Telkimise ja lõkke tegemise loa taotlemine

Looduskaitseseaduse kohaselt võib piiranguvööndis ja sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada telkimist ja lõkke tegemist.

Täpsemalt tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas telkimiseks ja lõkke tegemiseks on vaja Keskkonnaameti nõusolekut või on telkimine ja lõkke tegemine lubatud ilma Keskkonnaameti nõusolekuta või on see keelatud.

Luba peab taotlema füüsiline või juriidiline isik, kes soovib Keskkonnaametilt saada nõusolekut kaitstaval loodusobjektil telkimiseks või lõkke tegemiseks, kui see on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul.

Kui telkimine on kaitse-eeskirjas kaitsekorra üldpõhimõtete järgi lubatud, siis tuleb jälgida ka seda, kas inimeste viibimisele ja seeläbi ka telkimisele on seatud kaitse-eeskirjaga mingeid piiranguid.

Hoiualadel on telkimiseks ja lõkke tegemiseks vajalik ainult maaomaniku nõusolek. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 36 kohaselt omaniku luba eeldatakse olevat omaniku poolt lõkke tegemiseks ettevalmistatud ja tähistatud kohas.

 

Telkimise ja lõkke tegemise loa taotluse esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada vabas vormis koostatud taotlus, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  • taotleja nimi või ärinimi või asutuse nimi, isikukood või ettevõtja äriregistrikood
  • kontaktandmed (telefon, e-mail, postiaadress)
  • maakond, vald, kaitstava loodusobjekti ja vööndi nimi, tegevuse asukoht võimalikult täpselt
  • tegevuse aeg
  • tegevuse eesmärk, kirjeldus (sh tegevuses osalejate arv) ja põhjendus

Taotluse võib esitada:

  • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga (info@keskkonnaamet.ee);
  • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
  • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

Telkimise ja lõkke tegemise loa taotlustega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotluse läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest taotluse esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. Samuti võib Keskkonnaamet kooskõlastamisel seada tingimusi, mille täitmisel eeltoodud kahju ei tekiks.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.