Sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmise loa taotlemine

Looduskaitseseaduse kohaselt võib sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis kaitse-eeskirjaga lubada sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmist.

Täpsemalt tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas sõitmiseks on vaja Keskkonnaameti nõusolekut või on sõitmine lubatud ilma Keskkonnaameti nõusolekuta või on see keelatud.

Kaitse-eeskirjadega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.

Luba peab taotlema füüsiline või juriidiline isik, kes soovib kaitstaval loodusobjektil sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõita, kui see on lubatud vaid Keskkonnaameti nõusolekul.

Kui sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmine on kaitse-eeskirjas kaitsekorra üldpõhimõtete järgi lubatud, siis tuleb jälgida ka seda, kas inimeste viibimisele ja seeläbi ka sõitmisele on seatud kaitse-eeskirjaga mingeid piiranguid.

Hoiualadel liikumisel tuleb arvestada, et hoiualal olevad teed ja rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks. Samuti tuleb arvestada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 33 võõral maatükil asuva tee ja raja kasutamise kohta sätestatut.

 

Sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmise loa taotluse esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada vabas vormis koostatud taotlus, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 • taotleja nimi või ärinimi või asutuse nimi, isikukood või ettevõtja äriregistrikood
 • kontaktandmed (telefon, e-mail, postiaadress)
 • info ala kohta - maakond, vald, kaitstava loodusobjekti ja vööndi või veekogu nimi, tegevuse asukoht võimalikult täpselt
 • tegevuse aeg
 • tegevuse eesmärk, tegevuse kirjeldus ja põhjendus
 • sõiduki tüüp ja registreerimisnumber, paadi puhul ka mootori võimsus
 • sõitjate arv ja grupi eest vastutaja
 • kui võimalik, siis skeemil liikumispiirkond

Taotluse võib esitada:

 • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga (info@keskkonnaamet.ee);
 • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
 • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

Sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmise loa taotlustega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotluse läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest taotluse esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. Samuti võib Keskkonnaamet kooskõlastamisel seada tingimusi, mille täitmisel eeltoodud kahju ei tekiks.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.