Pilliroo ja adru varumise loa taotlemine

Looduskaitseseaduse kohaselt võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada pilliroo ja adru varumist ning piiranguvööndis lubada pilliroo varumist külmumata pinnaselt.

Täpsemalt tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas pilliroo ja adru varumiseks on vaja Keskkonnaameti nõusolekut või on varumine lubatud ilma Keskkonnaameti nõusolekuta või on see keelatud.

Luba peab taotlema füüsiline või juriidiline isik, kes soovib varuda pilliroogu ja adru, kui see on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul.

Kui pilliroo ja adru varumine on kaitse-eeskirja kohaselt lubatud ilma Keskkonnaameti nõusolekuta, siis tuleb arvestada ka seda, kas inimeste viibimisele ja seeläbi ka varumisele on seatud kaitse-eeskirjaga mingeid piiranguid. Samuti tuleb arvestada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 võõral maatükil (sh eramaal) viibimise kohta ja § 34 sätestatut.

Hoiualadel pilliroo ja adru varumiseks Keskkonnaameti luba ei ole vaja taotleda. Tuleb aga arvestada, et tegevusega ei tohi hävitada ja kahjustada elupaiku ja kasvukohti, mille kaitseks hoiuala moodustati ning oluliselt häirida kaitstavaid liike. Hoiualade kaitse alla võtmiste kohta leiab infot Riigi Teatajast. Samuti tuleb arvestada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 võõral maatükil (sh eramaal) viibimise kohta ja § 34 sätestatut.

 

Pilliroo ja adru varumise loa taotluse esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada vabas vormis koostatud taotlus ja kinnisasja valdaja nõusolek. Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  • taotleja nimi või ärinimi või asutuse nimi, isikukood või ettevõtja äriregistrikood
  • kontaktandmed (telefon, e-mail, postiaadress)
  • maakond, vald, kaitstava loodusobjekti ja vööndi nimi, tegevuse asukoht võimalikult täpselt
  • skeem tegevuspiirkonna kohta
  • tegevuse aeg
  • tegevuse eesmärk, kirjeldus ja põhjendus
  • kogutavate saaduste eeldatav kogus

Taotluse võib esitada:

  • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga (info@keskkonnaamet.ee);
  • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
  • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

Pilliroo ja adru varumise loa taotlustega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotluse läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest taotluse esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. Samuti võib Keskkonnaamet kooskõlastamisel seada tingimusi, mille täitmisel eeltoodud kahju ei tekiks.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.