Marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumise loa taotlemine

Looduskaitseseaduse kohaselt võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumist.

Täpsemalt tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas varumiseks on vaja Keskkonnaameti nõusolekut või on see lubatud ilma Keskkonnaameti nõusolekuta või on see keelatud.

Luba peab taotlema füüsiline või juriidiline isik, kes soovib varuda marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi, kui see on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul.

Kui marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine on kaitse-eeskirjas kaitsekorra üldpõhimõtete järgi lubatud, siis tuleb jälgida ka seda, kas inimeste viibimisele ja seeläbi ka varumisele on seatud kaitse-eeskirjaga mingeid piiranguid. Samuti tuleb arvestada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 võõral maatükil (sh eramaal) viibimise kohta ja § 34 sätestatut.

Hoiualadel marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumiseks Keskkonnaameti luba ei ole vaja taotleda. Tuleb aga arvestada, et tegevusega ei tohi hävitada ja kahjustada elupaiku ja kasvukohti, mille kaitseks hoiuala moodustati ning oluliselt häirida kaitstavaid liike. Hoiualade kaitse alla võtmiste kohta leiab infot Riigi Teatajast. Samuti tuleb arvestada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 võõral maatükil (sh eramaal) viibimise kohta ja § 34 sätestatut.

 

Marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumise loa taotluse esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada vabas vormis koostatud taotlus, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  • taotleja nimi või ärinimi või asutuse nimi, isikukood või ettevõtja äriregistrikood
  • kontaktandmed (telefon, e-mail, postiaadress)
  • info külastatava ala kohta - maakond, vald, kaitstava loodusobjekti ja vööndi nimi, tegevuskoha (piirkonna) nimi ja asukoht võimalikult täpselt
  • tegevuse aeg
  • tegevuse eesmärk, kirjeldus ja põhjendus
  • tegevuses osalejate arv
  • kogutavate saaduse eeldatav kogus

Taotluse võib esitada:

  • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga (info@keskkonnaamet.ee);
  • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
  • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

Marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumise loa taotlustega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotluse läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest taotluse esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. Samuti võib Keskkonnaamet kooskõlastamisel seada tingimusi, mille täitmisel eeltoodud kahju ei tekiks.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.