Kaitstaval loodusobjektil viibimise loa taotlemine

Looduskaitseseaduse kohaselt võib sihtkaitsevööndis kaitse-eeskirjaga lubada inimeste viibimist kaitsealuste liikide elupaigas, kasvukohas ja rändlindude koondumispaigas.

Täpsemalt tuleb tutvuda konkreetse kaitse-eeskirjaga, kas viibimiseks on vaja Keskkonnaameti nõusolekut või on viibimine lubatud ilma Keskkonnaameti nõusolekuta või on viibimine keelatud. Kaitse-eeskirjadega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.

Luba peab taotlema füüsiline või juriidiline isik, kes soovib Keskkonnaametilt saada nõusolekut viibimiseks kaitstaval loodusobjektil, kus tohib viibida ainult Keskkonnaameti nõusolekul.

Kui viibimiseks ei ole vaja Keskkonnaameti nõusolekut tuleb arvestada keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 võõral maatükil viibimise kohta sätestatut.

Hoiualadel liikumisel tuleb arvestada, et hoiualal olevad teed ja rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks. Samuti tuleb arvestada keskkonnaseadustiku üldosa seadus § 32.

Sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmise soovi korral tuleb viibimise loa asemel taotleda vastav luba, mille taotlemist vaata vastavast rubriigist.

 

Kaitstaval loodusobjektil viibimise loa taotluse esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada vabas vormis koostatud taotlus, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 • taotleja nimi või ärinimi või asutuse nimi, isikukood või ettevõtja äriregistrikood
 • kontaktandmed (telefon, e-mail, postiaadress)
 • info külastatava ala kohta - maakond, vald, kaitstava loodusobjekti ja vööndi nimi, külastatava koha nimi ja asukoht võimalikult täpselt
 • viibimise aeg
 • viibimise eesmärk, tegevuse kirjeldus ja põhjendus
 • viibijate arv ja grupi eest vastutaja
 • kui võimalik, siis skeemil liikumispiirkond
 • liikumise viis
 • kogutavad andmed (kohaldub vaid juhul, kui luba taotletakse mingi uurimistööga seoses)

   

Taotluse võib esitada:

 • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga (info@keskkonnaamet.ee);
 • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
 • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

Kaitstaval loodusobjektil viibimise loa taotlustega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotluse läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest taotluse esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet ei kooskõlasta tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit. Samuti võib Keskkonnaamet kooskõlastamisel seada tingimusi, mille täitmisel eeltoodud kahju ei tekiks.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.