Silma looduskaitsealal liikumise load

Liikumisloa taotluse esitamine

Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevööndi veealale väljastab Keskkonnaamet 2018. aastaks liikumislubasid, mis on kaitseala valitseja nõusolekuks, 2. jaanuari 2018. a korralduse „Liikumislubade väljastamine Silma looduskaitseala veealal 2018. aastal“ alusel.

Silma looduskaitseala Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevööndi veealal on viibimine lubatud kaitseala valitseja nõusolekul 1. aprillist 31. oktoobrini, kalapüük on lubatud 1. juulist 31. oktoobrini.

Samaaegselt on lubatud viibida kuni 12 isikul ilma veesõidukita või kuni 12 veesõidukil, kusjuures inimeste arv ühes veesõidukis pole piiratud (va vooluveekogudel, kuhu viibimislimiite ei seata ja Tahu lahel, kus on lubatud üksnes läbisõit Haapsalu piiranguvööndist Saunja lahele läbi Tahu lahe kuni 500 m kaugusel Herjava poolsaare rannikust). Liikumislubade arv jagatakse võrdselt harrastuskalastajate, kutseliste kalurite ja teiste veealal viibijate vahel.

Liikumisloa taotlus peab jõudma vähemalt 3 tööpäeva enne taotletavat kuupäeva Keskkonnaametisse. Liikumisload antakse taotlemise ajalises järjekorras, võttes järjestamisel aluseks nõuetele vastava taotluse  saamise täpse aja.

Taotluses peab olema kirjas:

  • taotleja ees- ja perekonnanimi,
  • isikukood,
  • telefoni numbet, 
  • alal viibimise kuupäev.

Taotluse võib esitada:

  • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga (info@keskkonnaamet.ee);
  • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
  • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

Taotleja saab näha hiljemalt 3 tööpäeva pärast taotluse esitamist tabelist, kas ja kellele on liikumisload konkreetseks kuupäevaks väljastatud.

Eraldi otsust liikumisloa väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta ei tehta ning taotlejale ei edastata.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.