Kiskjakahjud

Mis on kiskjakahju?

Kiskjakahjude all mõeldakse:

 • Kui põllumajandusloom (nt lammas, veis, kits, hobune) või lemmikloom (nt koer) on surmatud või vigastatud;
 • Lõhutud on mesitaru või kahjustatud silopalli;
 • Kahjustatud on hüljeste poolt lõks- või nakkepüünist (kalapüüniseid).

Kahju hüvitamist on võimalik taotleda kui kahju tekitajaks on hallhüljes, viigerhüljes, pruunkaru, hunt ja ilves. Šaakali või rebase tekitatud kahjud hüvitamisele ei kuulu. Konkreetse kahju tekitaja selgitab välja Keskkonnaameti määratud ekspert.

 

Teatamine

Kui kahju kannataja soovib kahju hüvitamist, peab ta Keskkonnaametile kahju tekkimisest viivitamatult teada andma. Selleks on järgmised võimalused:

 • saata e-kiri aadressil info@keskkonnaamet.ee;
 • e-kirja saatmise võimaluse puudumisel võib E-N kell 9-16 ja R kell 9-14.30 helistada Keskkonnaameti üldtelefonile 662 5999;
 • muul ajal saab kahjust teatada ka riigiinfo telefonil 1247.

Teade peab sisaldama:

 • kahjustuse asukoht võimalikult täpselt (maakond, asula, talu nimi või katastrikood);
 • kahjustatud koduloom või objekt ning arv;
 • kahju kannataja telefon ja e-posti aadress.

Kahju hindamine toimub 5 tööpäeva jooksul. Hindaja võtab kahju kannatajaga ühendust esimesel võimalusel.

 

Tegevused kohapeal

Kahjustuse hindamise jaoks tuleb sündmuskoht hoida võimalikult puutumatuna ning kahjustatud objekte ei tohi ilma vajaduseta sündmuspaigalt liigutada, välja arvatud järgmistel juhtudel:

 • kui on tegemist kalapüünisega;
 • kui põllumajandus- või lemmiklooma on vaja ravida või loom hukata;
 • kui toiming on vajalik mesilaspere hukkumise vältimiseks.

Murtud loom tuleks katta, et vältida teiste kiskjate, koerte ja lindude sündmuskoha kahjustamist. Kui hukkunud looma hoidmine sündmuskohal pole võimalik (nt suvel kõrge õhutemperatuuri tõttu, lindude ja kiskjate huvi objekti vastu), võib looma ka varjulisemasse (jahedamasse) paika viia. Seejuures tuleks sündmuspaik ise võimalikult puutumatuna säilitada. 

Enne vigastatud või hukkunud looma äraviimist tuleks sündmuskohal teha mõned fotod. 

Kindlasti ei tohi looma enne kahju hindamist maha matta.

   

  Kahju hüvitamine

  Kahju hüvitamiseks tuleb Keskkonnaametile esitada kirjal taotlus: 

  • kiskjakahjude (hunt, ilves, pruunkaru) puhul ühe kuu jooksul kahjustuse hindamisakti saamise päevast arvates;
  • hülgekahjude puhul rannapüügipäeviku lehe esitamiseks määratud ajaks koos rannapüügipäeviku lehega.

  Kahju hüvitamise taotluse saab alla laadida siit (17.2 KB, DOCX).

  Taotluse võib saata e-posti teel info@keskkonnaamet.ee, tuua või saata postiga ükskõik millisesse Keskkonnaameti kontorisse.

  Ühele kahjusaajale kalendriaasta jooksul suurkiskjate tekitatud kahju liidetakse kokku ja otsus kahju hüvitamise või hüvitamata jätmise kohta tehakse järgmise kalendriaasta 31. märtsiks.

  Hülge tekitatud kahju hüvitatakse juhul, kui kahju on tekitatud kahju kandnud isikule antud kalapüügiloale märgitud kalapüünisele. Hüljeste tekitatud kahju hüvitatakse kuni 320 eurot ulatuses kalapüügiloale märgitud püügivahendi kohta aastas.

   

  Ennetustegevuse hüvitamine

  Keskkonnaamet hüvitab kahjustuse vältimiseks rakendatud abinõudele tehtud kulutused kuni 50% ulatuses.

  Ühele isikule makstav summa on kuni 3200 eurot ühe majandusaasta kohta.

  Kahjustuse vältimiseks tehtud kulutuse hüvitamiseks tuleb Keskkonnaametile esitada kirjalik taotlus. Taotluse vormi saab alla laadida siit (DOCX).

  Taotluse koos kuludokumentidega võib saata e-posti teel info@keskkonnaamet.ee, tuua või saata postiga ükskõik millisesse Keskkonnaameti kontorisse.

  Otsus hüvitamise kohta tehakse kolme kuu jooksul nõuetekohase taotluse saamisest.

  Vaata lisaks

  Kuidas osaleda
  riigi valitsemises?

  Sinu arvamus on meile väga oluline!
  Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

  Eelnõude infosüsteem

  Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

  Osalusveeb

   

  Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.