Jahindus

Jahinduse eesmärk on hoida ulukite arvukust mõistlikes piirides.

Eestis on kokku 51 liiki jahiulukeid, kellest 20 on imetajaid ja 31 linnud. Ulukid jaotatakse jahiseaduse alusel suur- ja väikeulukiteks. Suurulukid on põder, punahirv, metskits, metssiga, pruunkaru, hunt, ilves ja hallhüljes. Väikeulukite loetelu leiab jahieeskirjast. Suuruluki jahipidamise õigus on vaid jahipiirkonna kasutajal.

Keskkonnaameti korraldab looduses vabalt elavate jahiloomade ja –lindude küttimist ja jahinduslikku tegevust jahipiirkondades ning annab oma valdkonna sisendit asjakohastesse dokumentidesse. Lisaks lubade ja kooskõlastuste andmisele tegeletakse jahindusnõukogude töö koordineerimise, kiskjakahjude hindamise ning maaomanike ja jahimeeste nõustamisega. Jahinduse valdkonnaga tegelevad Keskkonnaametis jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialistid.

Keskkonnaameti järelevalve osakond kontrollib jahipidamise seaduslikkust, see tähendab jahiseaduses ja jahieeskirjas sätestatud nõuete täitmist. Jälgitakse jahiaegadest kinnipidamist, lubade olemasolu, dokumentide korrasolekut ja muidugi jahiohutust.

Õigusrikkumiste korral viib Keskkonnaamet läbi väärteo- või kriminaalmenetluse, sõltuvalt tekitatud keskkonnakahju suurusest.

Jahirikkumiste ja -õnnetuste vältimiseks on oluline ennetustegevus ja koostöö jahipiirkondadega.

 

 

Naiskütt metsseajahil. Foto: Aimar Rakko

 

Piirkondlike jahinduse spetsialistide kontaktid

Maakond Nimi Kontakt
Hiiu, Lääne, Saare, Pärnu Ivar Marlen 463 6821, 5304 0354; ivar.marlen@keskkonnaamet.ee
Harju, Rapla, Järva Uno Treier 484 1181, 514 9565; uno.treier@keskkonnaamet.ee
Põlva Margo Tannik 786 8364, 516 0148; margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Viljandi, Valga ja Võru Mihkel Pastik 5304 4134; mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva, Tartu Heete Ausmeel 5688 6919; heete.ausmeel@keskkonnaamet.ee

Lisainfo

Õigusaktid

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.