Sadama jäätmekava

Mis on sadama jäätmekava?

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava ehk teisisõnu sadama jäätmekava eesmärk on tagada jäätmete nõuetekohane käitlemine sadamas. Selle koostab ja rakendab sadama pidaja.

Sadama jäätmekava võib koostada piirkondlikult kõigi sadamate osalusel, kuid tingimusel, et vastuvõtuseadmete vajadus ja nende olemasolu täpsustatakse kavas iga sadama puhul eraldi.

Sadama jäätmekava esitatakse Keskkonnaametile heakskiitmiseks vastavalt sadamaseadusele:  

 • enne sadama registreerimist sadamaregistris;
 • enne olemasoleva sadama jäätmekava rakendamist;
 • vähemalt iga kolme aasta järel;
 • pärast olulisi muudatusi sadama töös.

Sadama jäätmekava saadetakse Keskkonnaametile aadressil info@keskkonnaamet.ee 

 

Menetlemine 

 1. Keskkonnaamet kontrollib 30 päeva jooksul sadamaseaduse § 26 lg 4 kohaselt jäätmekavaga esitatud andmeid. 
 2. Puuduste korral esitab Keskkonnaamet sadama pidajale täpsustamist vajavad asjaolud ning annab uue tähtaja täienduste esitamiseks.
 3. Nõuetele vastava sadama jäätmekava hinnangu esitab Keskkonnaamet ametliku kirjaga.

Sadama jäätmekava peab sisaldama järgnevaid punkte:

 • sadama vastuvõtuseadmete vajaduspõhine hinnang, arvestades sadamat külastavate laevade vajadusi;
 • sadama vastuvõtuseadmete liigid/tüübid ja võimsuse kirjeldus;
 • laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ja kogumise protseduuride kirjeldus;
 • vajaduse korral eelkäitlemise seadmete ja protsesside kirjeldus;
 • laevaheitmete ja lastijäätmete kogumise eest võetavate tasude süsteemi kirjeldus;
 • sadama vastuvõtuseadmete puudustest teatamise kord;
 • infovahetuse korraldus sadama pidaja, sadamaehitise kasutajate, jäätmekäitlejate ja teiste sadama jäätmekäitlusega seotud isikute vahel;
 • vastuvõetavate ja käideldavate laevaheitmete liigid ja kogused;
 • vastuvõetavate laevaheitmete ja lastijäätmete kogust näitavate meetodite kirjeldus;
 • viited laevaheitmete üleandmist reguleerivatele õigusaktidele ja laevaheitmete üleandmise protseduuride kokkuvõte;
 • kava rakendamise eest vastutava isiku või isikute kontaktandmed;
 • sadama vastuvõtuseadmete tegelikku kasutust näitavate meetodite kirjeldus;
 • laevaheitmete ja lastijäätmete edasise töötlemise kirjeldus.
 

 2021 aasta 10. mai seisuga on Eestis 228 sadamat, millest:

 • 48 sadamat osutavad sadamateenuseid sõltumata veesõiduki suurusest;
 • 75 sadamat osutavad sadamateenuseid vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)

ning peavad omama nii sadama jäätmekava kui ka reostustõrje plaani vastavalt sadamaseadusele.

Täpsemad nõuded sadama reostustõrje plaani sisu ja reostustõrjetehnika kohta leiab Vabariigi Valitsuse määrusest ning reostustõrje plaan esitatakse iga viie aasta järel Keskkonnaministeeriumile.

 

Abimaterjalid

 

Kas teadsid, et?

 • Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtjal peab olema jäätmeseaduse kohane keskkonnaluba. Seejuures võib sadama pidaja sõlmida lepingu vastava teenuse osutajaga.
 • Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtja koostab ja esitab vastuvõetud laevaheitmete ja lastijäätmete kohta aruande jäätmeseaduse § 117 kohaselt.

 

Vaata veel

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.