Jäätmekäitlejaks registreerimine

Alates 2020 on vaja registreerida isiku tegevus, kes:

  • on jäätmeseaduse § 73 lõike 5 alusel vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest;
  • veab jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses;
  • kogub jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses;
  • korraldab vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel;
  • tegutseb jäätmete edasimüüjana;
  • osutab kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo teenust.

 

Väljastatud jäätmekäitleja registreeringud on leitavad Keskkonnaameti e-teenuste portaalis.

Taotlemine

Vastavalt planeeritavale tegevusele vali sobiv taotlusvorm täitmiseks ja saada allkirjaõigusliku või volitatud isiku poolt allkirjastatud dokumendid aadressil info@keskkonnaamet.ee:

Taotluse koostamisel tekkivatele küsimustele leiab vastused juhendist (525.59 KB, PDF).

  • Jäätmete taaskasutamisele eelnev kogumine ja ladustamine on vaja finantstagatisega tõendada, esitades selle koos taotlusega. Täpsem info siin.
  • Jäätmete taaskasutamisel tee, platsi rajamise või maa-ala täitmise korral, kooskõlasta planeeritud tegevus esmalt kohaliku omavalitusega, kes hindab kas tegevuseks on vajalik täita planeerimisseadusest või ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid.
 

Menetlemine

Registreeringu taotluse (endise nimega registreerimistõend) nõuetele vastavust kontrollib Keskkonnaamet 10 tööpäeva jooksul.

Antakse tagasisidet, kas planeeritav tegevus vajab registreeringut või osutub vajalikuks keskkonnaloa taotlemine (endise nimega jäätmeluba) KeÜS § 41 tähenduses.

Registreering või sellest keeldumise otsus väljastatakse 30 päeva jooksul pärast nõuetele vastava taotluse esitamist.

 

Jäätmearuandlus

Üks kord aastas on vaja registreeritud jäätmekäitlejal esitada jäätmealase tegevuse kohta aruanne, mida saab esitada infosüsteemis KOTKAS. Aruande esitamisest on vabastatud edasimüüjad ja vahendajad.

 

Nõuetele mittevastavalt sorditud ehitus- ja lammutusjäätmed. Pildi autor: Dagny KungusNõuetele mittevastavalt sorditud ehitus- ja lammutusjäätmed. Pildi autor: Dagny Kungus

Kas teadsid, et?

  • 2021. aastal (3.03.2021 seisuga) on u 950 kehtivat jäätmekäitleja  registreeringut

 

Vaata veel

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.