Jäätmearuanne

Kellel on jäätmearuande esitamise kohustus?

Jäätmearuande esitavad isikud infosüsteemis KOTKAS, kellele on väljastatud:

 • jäätmekäitlemise registreering
 • keskkonnaluba (endise nimega jäätmeluba) KeÜS § 41 tähenduses
 • keskkonnakompleksluba

Tähtaeg: hiljemalt 31. jaanuar eelmise kalendriaasta kohta.

Jäätmearuannet ei pea esitama järgmised jäätmekäitleja registreeringu omajad:

 • jäätmete vahendajad
 • jäätmete edasimüüjad

 

Jäätmearuande täitmisel pea meeles järgmist:

 • Laoseis ja jäätmete kogus on küsitud tonnides.
 • Aruanne tuleb esitada „loaga tegevus“ alt (registreeringu kui keskkonnaloa korral).
 • Juhul, kui aruande perioodil ei toimunud sisulist tegevust, tuleb esitada 0-aruanne ehk täita tiitelleht ning aruanne kinnitada.
 • Jäätmeid üleandev isik peab teadma millisele isikule ja käitluskohta üleantavad jäätmed jõuavad ehk aruannet esitades tuleb valida õige käitluskoht (jäätmete bilansi erinevused), vajadusel täpsusta partnerettevõttega.
 • Kontrolli (Võrdlus teiste ettevõtetega), et kogused käitlustoimingute „saadud teiselt ettevõtjalt“ ja „antud teisele ettevõtjale“ puhul ühtivad partnerettevõtte kogustega. Juhul kui need ei ühti, võta partnerettevõttega ühendust ja selgita välja erisus ning tee vajadusel aruandes täiendus.
 • „Muu sissetulek“ või „Muu väljaminek“ toimingu tüüp on erand ning tuleb selgelt põhjendada kommentaari lahtris.

NB! Tutvu Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnaameti 7.01.2021 toimunud jäätmekäitleja aruande esitamise koolituse täispika videoga SIIT. Koolitusel räägiti ja näidati kuidas esitada infosüsteemis KOTKAS järgmist:

 1. Miks on oluline esitada korrektseid andmeid ning kuidas Keskkonnaagentuuri kaudu ELi statistikat kogutakse.
 2. 0-aruande esitamine infosüsteemis KOTKAS (6 min).
 3. Keskkonnaloa täispikk jäätmearuanne (ehitus- ja lammutusjäätmete näitel, 32 min).
 4. Registreeringuga seotud jäätmearuanne (olmereoveesette näitel, 14 min).
 5. Eelnevalt andmetega täidetud Exceli tabeli importimine (22 min).

Koolitusel tekkinud jäätmearuande esitamise küsimuste vastused leiab SIIT (458.7 KB, PDF).

 

Vajadusel tutvu infosüsteemi KOTKAS kasutusjuhendiga (PDF) ja kui vajad abi jäätmearuande täitmisel, võta ühendust piirkondliku jäätmespetsialistiga.

Üks kord aastas on jäätmekäitlusega tegeleval isikul kohustus esitada jäätmealase tegevuse kohta aruanne. Jäätmearuande sisu ja esitamise kord on kehtestatud määrusega

Jäätmearuande esitamine

Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS

 1. KOTKAS infosüsteemi esmakordsel sisenemisel tuleb esmalt juhatuse liikme(te)l sõlmida kasutusleping. Selleks siseneda liikme(te)l  ID-kaardi või mobiil-ID-ga keskkonda, valida sealt ettevõtte nimi, kelle seadusjärgse esindajana (esindusõigusi kontrollitakse äriregistrist) toimetada soovitakse ning allkirjastada infosüsteemi kasutamise tingimuste nõusolek (kasutusleping). Kasutuslepingu sõlmimist küsib süsteem automaatselt peale rolli valiku tegemist.
 2. Pärast kasutuslepingu sõlmimist on võimalik asuda jäätmearuannet esitama.
 3. Kui juhatuse liige soovib volitada teist isikut edaspidi toimetama infosüsteemis, tuleb koostada vastav volitus. Selleks klõpsata TÖÖLAUD > Volitused või ka Halda volitusi > Lisa uus volitus. Volitus(t)e lisamise järgselt on võimalik asuda volitatud isikul aastaaruannet esitama.
 4. Aastaaruannet saab esitada plokis AASTAARUANDED > Lisa uus aastaaruanne > aruande liik "Jäätmearuanne".

PS! Registreeringu omajana tuleb valida aruande liigiks „Jäätmearuanne“, aastaks „2020“ ning valida käitluskoht. Kui käitluskohta registris ei tuvastatud võtke ühendust Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialistiga: jaatmearuandlus@envir.ee.

KOTKASe kaudu tuleb esitada ka 0-aruanne ehk jäätmekäitlusalaseid liikumisi ei kajastata ning kinnitatakse tühi vorm (st täidetakse tiitelleht).

Jäätmearuannet saab esitada kahel viisil:

 • sisesta jäätmearuanne otse KOTKAS infosüsteemi või
 • sisesta jäätmearuanne MS Exceli impordivormiga KOTKAS infosüsteemi.

Lisainfo ja abimaterjalid jäätmearuande esitamiseks leiate infosüsteemi KOTKAS teenuste alt.

 

 

Kas teadsid, et?

 • 2021. aasta I veerandil menetlesid jäätmespetsialistid 3237 jäätmearuannet

 

Abi

Pöördu klienditeeninduse poole, kui Sul on tõrkeid või probleeme:

 • KOTKAS süsteemi ligipääsul
 • kasutuslepingu allkirjastamisel/jõustumisel
 • volituste andmisel

Tel: 662 5999 (E-N kella 9-16 ning R 9-14.30)  klienditugi@keskkonnaamet.ee

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.