Partnerid

Partnerlusleppele allakirjutanud kinnitavad, et ühiste kavatsuste aluseks on UNESCO programm Inimene ja Biosfäär ja sellest lähtuvad väärtused.

Keskkonnaamet pakub oma partneritele võimalust kasutada nõuetekohaselt UNESCO ametlikku logo oma organisatsiooni ja tegevuste tutvustamisel.

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala kuulub UNESCO MaB-i võrgustikku ja mitmesse alavõrgustikku (Euroopa EuroMaB, Põhjamaade NordMaB ja Saarte- ning Rannikute ICBR võrgustikud). Keskkonnaamet pakub partneritele kontakte erinevates võrgustikes, et algatada võimalikke koostööprojekte.

Partnerid aitavad oma valdkonna raames ellu viia säästva arengu programmi tegevuskava. Võrgustikku kuulumine annab võimaluse laiemalt tutvustada oma toodete või teenuste keskkonda säästvamaid lahendusi. Sellega muudame koos kogu üleilmse MaB-i võrgustiku veelgi mitmekesisemaks ja rikkamaks.

 

Saaremaa Toidufestivalil pakutakse kohalikust toorainest tehtud toitu. Ühiste kavatsuste protokollid on sõlmitud mitme toidutootjaga, kellele on organiseeritud kasulikke õppereise, ühiselt on korraldatud toidukonkursse ja temaatilisi ühissöömisi, et edendada saartele iseloomuliku toidu traditsioone. Foto: Lia RosenbergSaaremaa Toidufestivalil pakutakse kohalikust toorainest tehtud toitu. Ühiste kavatsuste protokollid on sõlmitud mitme toidutootjaga, et ühiselt ellu viia säästva arengu programmi tegevuskava ja selle põhimõtteid Lääne-Eestis.  Foto: Lia Rosenberg

Lääne-Eesti biosfääri programmiala partnerid:

 • MTÜ Eesti Saarte Kogu

  Edendab rohemajandust ja kaasab saarte kogukondi biosfääri programmi tegevuskava elluviimiseks.

 • AS Limex

  Tutvustab ja toodab kohalikust materjalist keskkonnasõbralikke tooteid, toodete väljatöötamisel kasutab teaduslikke uuringuid.

 • SA Tuuru

  Riigi suur vastutus, mis võimaldab seda keskkonda rahastada, on elujõuline riigieelarve, stabiilne maksusüsteem, võimalikult madal ning majanduslikult mõistlikult jaotuv maksukoormus. Tuleb luua olukord, kus halbadele aegadele majanduses ei pea reageerima ühegi maksu tõstmisega. Maksukoormuse alandamine ning teised konkurentsivõimet tõstvad meetmed peavad sõltuma eelarve struktuurse ülejäägi suurusest.

 • MTÜ Hiiukala

  Toetab biosfääri programmi põhimõtete levitamist, edendab ja aitab kaasa piirkonna rannakülade arengule ja traditsiooniliste mereliste tegevuste säilimisele ning arendamisele piirkonna rannaaladel.

 • MTÜ Saarte Kalandus

  Toetab biosfääri programmi põhimõtete levitamist, viib ellu kohalikku arengustrateegiat, osaleb parima kogemuse levitamisel ja vahetab infot ning teeb koostööd Eesti ja välismaa sarnaste eesmärkidega ühingutega.

 • MTÜ Läänemaa Rannakalurite Selts

  Toetab biosfääri programmi põhimõtete levitamist, edendab Läänemaa kalandussektoris koostöövõrgustiku teket, aitab kaasa Läänemaa rannakülade arengule ning traditsiooniliste mereliste tegevuste säilimisele ja arendamisele Läänemaa rannaaladel.

 • Palade Loodushariduskeskus

  Tutvustab biosfääri programmi põhimõtteid ja viib läbi vastavaid projekte teadmiste levitamiseks.

 • SA Saaremaa Arenduskeskus

  Toetab biosfääri programmi põhimõtete levitamist, aitab kaasa läbi professionaalsete tugiteenuste kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja kodanikeühenduste arengule Saare maakonnas.

 • MTÜ Hiidlaste Koostöökogu

  Toetab biosfääri programmi põhimõtete levitamist, suurendab kohalikku algatusvõimet piirkonnas, viib ellu piirkonna integreeritud arengustrateegiat, arendab avaliku-, era- ja mittetulundussektori koostööd, arendab koostööd teiste ühendustega Eestis ja mujal Euroopas; osaleb rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes maaelu arendavates projektides, viib läbi koolitustegevust.

 • MTÜ Visit Saaremaa

  Saaremaa kui turismisihtkoha tutvustamine ja väljastpoolt maakonda Saaremaad külastatavate inimeste arvu tõstmine.

 • MTÜ Hiiumaa Metsaselts

  Ühendab sarnaste huvide ja taotlustega metsaomanikke, aidates kaasa metsade efektiivsele ja säästlikule majandamisele ning aidates metsaomanikke oma metsade majandamise korraldamisel.

 • SA Hiiumaa Muuseumid

  Kogub, säilitab ja vahendab Hiiumaa kultuuripärandit ning tugevdab Hiiumaa kultuuri-, haridus- ja turismialast konkurentsivõimet.

 • Hiiumaa Ametikool

  Tagab paindliku ja kvaliteetse õpikeskkonna nüüdisaegsete kutseoskuste omandamiseks ja Hiiumaa arengu toetamiseks.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.