Language switcher

You are here

LIFE-IP ForEst&FarmLand

LIFE-IP projekt “Metsa- ja põllumajandusmaastike terviklik majandamine Natura 2000 elupaikade ja liikide kaitsestaatuse parandamiseks” (LIFE18 IPE/EE/000007) leiab aset aastatel 2020-2029 ja selle eesmärk on kaitsta ja taastada traditsioonilisi Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada seal elavate liikide seisundit.

Projektis osaleb 10 partnerit riigi-ja erasektorist ning teadusasutustest: Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Maaeluministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus, Tartu Ülikool, Eesti Ornitoloogiaühing, Erametsaliit, Erametsakeskus, Tallinna Ülikool ning IT-lahendustega toetav Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

Tutvu fotokonkursiga „Elu on lill – pärand niidul!“ siin.
 

Projekti lisainfo: https://life.envir.ee/life-ip-forestfarmland

Keskkonnaameti kontakt: Nele Sõber, looduskaitse osakonna projektijuht, nele.sober@keskkonnaamet.ee, +372 5770 2225

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media