Language switcher

You are here

Kiirgus

Kiirguskaitsebüroo ja kiirgusseirebüroo ülesanneteks on tagada inimese ja keskkonna ohutus ioniseeriva kiirguse võimaliku kahjuliku toime eest. Ioniseerivaks kiirguseks on kosmiline kiirgus, röntgenkiirgus ja kiirgus radioaktiivsetest materjalidest (loe lähemalt).

Selleks teostab Keskkonnaamet riiklikku kiirgusseiret, teavitab elanikkonda võimalikest ohtudest ning menetleb kiirgustegevuslube. Loataotluse menetlemise käigus selgub, kas planeeritav kiirgustegevus on õigustatud ja viiakse läbi ohutult nii töötaja kui ka keskkonna suhtes.

Kiirgusvaldkonna tegevused:

Kiirgusvaldkonna pakutavad teenused:

 

Teenuste hinnakiri

 

Lisainfo:

 

Eesti ja Euroopa kiirgusseirejaamad


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media