Language switcher

You are here

Kaitstaval alal tegutsemise load

Loodusväärtuste kaitsmiseks on moodustatud sellised kaitstavad loodusobjektid nagu kaitseala (rahvuspark, looduskaitseala, maastikukaitseala ehk looduspark), püsielupaik ja kaitstava looduse üksikobjekt. Nendes rakendatavate kitsenduste ulatus kehtestatakse kaitse-eeskirjaga.

Eesti kaitsealade piire ja kaitstavate loodusobjektide asukohti näeb Maa-ameti Geoportaalist. Enne kaitseala külastamist tasub lugeda vastava kaitseala kaitse-eeskirja, mis on leitav Riigi Teatajast.

Kaitse-eeskirjaga võib kaitstavad loodusobjekti poolt hõlmatava maa-ala jaotada erineva rangusastmega vöönditeks, milleks on loodusreservaat, sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd. Loodusreservaat on kõige rangema kaitsega vöönd, mis hoitakse otsesest inimtegevusest puutumata.

Sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis annab looduskaitseseadus kaitse-eeskirjaga võimaluse reguleerida erinevaid tegevusi, näiteks:

  • ehitiste püstitamine
  • inimeste viibimine
  • sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine
  • telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine
  • marjade, seente, muude metsa kõrvalsaaduste ja roo varumine

Kaitse-eeskirja tuleb vaadata koos looduskaitseseadusega, sest eelmainitud tegevused on looduskaitseseaduse kohaselt sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis keelatud, kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti.

Seega, kui kaitseala kaitse-eeskirjas ei ole eelmainitud tegevusi käsitletud, siis on need tegevused looduskaitseseaduse kohaselt kaitsealal keelatud. Looduskaitseseaduse ja kaitse-eeskirjadega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.

Hoiualadel kaitse-eeskirja ei ole ja nende maa-ala ei ole jaotatud piirangu-ja sihtkaitsevöönditeks. Hoiualadel tegutsemisel tuleb juhinduda looduskaitseseaduse 5. peatükist, mis näeb ette, et teatud tegevuste kavandamise korral tuleb Keskkonnaametile esitada hoiuala teatist, mille kohta leiad rohkem infot Hoiuala teatise rubriigist. Kõikide teiste tegevuste korral tuleb arvestada, et tegevusega ei tohi hävitada ja kahjustada elupaiku ja kasvukohti, mille kaitseks hoiuala moodustati ning oluliselt häirida kaitstavaid liike. Hoiualade kaitse alla võtmiste kohta leiab infot Riigi Teatajast.


Meenikunno raba
Rahva seas populaarsust kogunud Meenikunno raba meelitab matkarajaga, kus asuvad vaatetorn, matkaonnid, ujumiskoht ja võimalus metsas mütata. Õhtul on võimalus nautida päikeseloojangut raba servas asuvalt Kamarusmäelt. Kaitsealustest lindudest võib näha taeva all kalakotkast, rabas jalutamas sookurge, metsas kuulda must- ja laanerähni ning valgeselg-kirjurähni tegemisi ja hea õnne korral näha ka händkakku. Rabas matkates tee seda laudteel, et säästa pinnast ja taimestikku. Foto: Kerttu Elm

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media